ReadyPlanet.com
dot
dot
รับแปลเอกสาร+รับรองกงสุล
รับรองเอกสารสถานทูตต่างๆ
รับรองเอกสารทนายความรับรองลายมือชื่อ
ใบขับขี่สากล+ใบขับขี่นานาชาติ
บริการยื่นขอ PAN CARD
dot
dot
bulletดาวน์โหลดหนังสือมอบอำนาจ
bulletข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
bulletสมัครเป็นนักแปลอิสระ
bulletคำถามที่พบบ่อย-แปลเอกสาร
bulletคำถามที่พบบ่อย-ใบขับขี่สากล
dot
dot
bulletติดต่อสถานทูตประเทศต่างๆ


ตรวจสอบสถานะพัสดุภัณฑ์


รับแปลทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองเอกสารที่กงสุล-สถานทูต

รับแปลทะเบียนบ้าน

รับแปลทะเบียนบ้าน (House Register) พร้อมรับรองเอกสารครบวงจร

ทะเบียนบ้านนับว่าเป็นเอกสารราชการที่สำคัญ จำเป็นต้องใช้เพื่อประกอบเรื่องในการทำธุรกรรมแทบทุกอย่าง ดังนั้น ทะเบียนบ้านจึงถือเป็นว่าเป็นเอกสารที่เราจะต้องเก็บรักษาไว้ให้ดีและถ้าเป็นไปได้ให้สำเนาติดตัวไว้เสมอเผื่อจำเป็นต้องใช้ยามฉุกเฉิน  

ทะเบียนบ้านของไทยโดยทั่วไปจะมีอยู่ 2 แบบ คือ แบบเก่าและแบบใหม่ แบบเก่าจะเป็นแผ่นใหญ่ๆ มีรายชื่อของสมาชิกในทะเบียนบ้านเรียงต่อกันลงมา ส่วนแบบใหม่จะเป็นรูปเล่ม มีหน้ารายการเกี่ยวกับบ้าน 1 หน้า และหน้าของสมาชิกในทะเบียนบ้านแยกกันแต่ละหน้า 

ในการแปลทะเบียนบ้านนั้น แน่นอนว่าแบบเก่าแปลได้ยากกว่า เพราะข้อมูลต่างๆที่บันทึกเพิ่มเติมลงในทะเบียนบ้านเขียนด้วยลายมือของเจ้าหน้าที่ ทำให้อ่านยาก ต้องเสียเวลาแกะลายมือ ส่วนไหนที่อ่านไม่ออกจริงๆ ก็อาจแทนที่ด้วยคำว่า "illegible" ซึ่งแปลว่า "อ่านไม่ออก" หรือ "อ่านไม่ได้" และราคาค่าบริการแปลทะเบียนบ้านแบบเก่านี้ก็มักจะมีราคาแพงกว่าทะเบียนบ้านแบบใหม่

ตัวอย่างการแปลทะเบียนบ้าน

รับแปลทะเบียนบ้าน

นอกจากจะให้บริการรับแปลทะเบียนบ้านเป็นภาษาอังกฤษแล้ว เรายังมีบริการรับแปลทะเบียนบ้านเป็นภาษาอื่นๆอีกกว่า 18 ภาษาหลักๆ เช่น ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษารัสเซีย ภาษาอิตาลี ภาษาโปรตุเกส ภาษาสเปน ภาษาตุรกี ภาษาเวียดนาม ภาษาลาว ภาษาพม่า ภาษาอินโดนีเซีย เป็นต้น

บริการรับรองคำแปลทะเบียนบ้านกับกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

เพื่อให้เอกสารสามารถนำไปใช้อ้างอิงในต่างประเทศและมีผลทางกฎหมาย มาสเตอร์ พีซ ทรานสเลชั่น ให้บริการนำเอกสารคำแปลไปรับรองกับกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ (ตั้งอยู่ที่ถนนแจ้งวัฒนะ) ซึ่งท่านลูกค้าเพียงแค่เตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ 

1. ต้นฉบับทะเบียนบ้าน  (ทะเบียนบ้านตัวจริง)
2. หนังสือมอบอำนาจ สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง
4. สำเนาหนังสือเดินทาง (เพื่อดูชื่อสะกดภาษาอังกฤษ)

ซึ่งท่านสามารถส่งเอกสารเข้ามาให้สำนักงานทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์ด่วนพิเศษ หรือจะนำเอกสารเข้ามาให้ด้วยตนเองก็ได้.....สะดวก รวดเร็ว เอกสารปลอดภัยแน่นอน


บริการรับรองคำแปลกับสถานทูตประเทศต่างๆที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย  

นอกเหนือจากการให้บริการนำเอกสารไปรับรองที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศแล้ว มาสเตอร์ พีซ ทรานสเลชั่น ยังมีบริการนำเอกสารไปรับรองกับสถานทูตประเทศต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย เช่น สถานทูตแคนาดา สถานทูตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สถานทูตตุรกี สถานทูตเนเธอร์แลนด์ (ดัชท์) สถานทูตเดนมาร์ก สถานทูตไต้หวัน (สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป) สถานทูตจีน สถานทูตเกาหลี สถานทูตเวียดนาม เป็นต้น และสถานทูตประเทศอื่นๆ (คลิกดูรายละเอียด)


มาสเตอร์ พีซ ทรานสเลชั่น ให้บริการรับแปลทะเบียนบ้านโดยยึดหลักการแปลเอกสารตามที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ กำหนด ทั้งการใช้คำศัพท์ ศัพท์บัญญัติ รวมถึงการจัดรูปแบบให้สวยงาม ท่านจึงมั่นใจได้ว่า ถ้าท่านใช้บริการรับแปลทะเบียนบ้านกับมาสเตอร์ พีซ ทรานสเลชั่น ท่านจะได้รับงานแปลที่มีความถูกต้องและได้มาตรฐานกรมการกงสุลอย่างแน่นอน 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการรับแปลทะเบียนบ้านได้ที่ 02-907-5533, 081-802-4950, LINE ID: 0818024950

รับแปลทะเบียนบ้าน รับรองกงสุล

 

กลับสู่หน้าหลัก | วิธีใช้บริการ | วิธีชำระค่าบริการ | ติดต่อสำนักงานชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดรับแปลเอกสารและรับแปลภาษาทุกชนิด

รับแปลคำสั่งศาล หนังสือรับรองคดีถึงที่สุด พร้อมรับรองเอกสาร
บริการรับรองเอกสารกับสำนักราชกิจจานุเบกษา
บริการรับรองใบรับรองแพทย์กับแพทยสภา
รับแปลทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว (คร.22)
รับแปลปริญญาบัตรพร้อมรับรองเอกสารครบวงจร
รับแปลหนังสือยินยอมให้บุตรหรือผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ
รับแปลหนังสือรับรองการใช้อำนาจปกครองบุตร (ปค.14) พร้อมรับรองกงสุลและสถานทูต
รับแปลหนังสือรับรองการทำงาน/หนังสือรับรองเงินเดือน พร้อมรับรองเอกสาร
บริการรับรองเอกสารกงสุลทางไปรษณีย์
รับแปลกรมธรรม์ประกันภัย-เอกสารด้านประกันภัยทุกชนิด
รับแปลใบรับรองโสด หนังสือรับรองโสด พร้อมบริการรับรองเอกสารครบวงจร
รับแปลใบทะเบียนพาณิชย์-ใบทะเบียนการค้า พร้อมรับรองเอกสารครบวงจร
รับแปลเอกสารด้านบัญชีและใบภาษีต่างๆทุกประเภท
รับแปลใบทหาร/เอกสารทางทหารต่างๆ พร้อมบริการรับรองเอกสาร
รับแปลโฉนดที่ดิน โฉนดห้องชุด สำหรับยื่นขอวีซ่า พร้อมรับรองเอกสารครบวงจร
รับแปลทรานสคริปต์ รับแปลปริญญาบัตร พร้อมรับรองเอกสารครบวงจร
รับแปลใบรับรองแพทย์ (Medical Certificate) พร้อมทั้งบริการรับรองเอกสารครบวงจร
รับแปลใบขับขี่รถยนต์ ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ พร้อมรับรองคำแปล
รับแปลบิลค่าน้ำ-บิลค่าไฟฟ้า-บิลค่าโทรศัพท์ พร้อมรับรองเอกสารครบวงจร
รับแปลพาสปอร์ต-รับแปลหนังสือเดินทางพร้อมบริการรับรองเอกสาร
รับแปลสัญญาภาษาอังกฤษทุกชนิด
รับแปลทะเบียนสมรสประเทศอังกฤษ พร้อมบริการรับรองกงสุล
รับแปลเอกสารขอวีซ่า พร้อมบริการรับรองเอกสาร โดยทีมงานมืออาชีพ
รับแปลงบแสดงการเปลี่ยนแปลง (งบการเงิน)
รับแปลงบกำไรขาดทุน พร้อมบริการรับรองเอกสาร
รับแปลงบดุล-งบแสดงฐานะทางการเงิน
รับแปลแบบนำส่งงบการเงิน (ส.บช.3)
รับแปลหนังสือรับรองบริษัทพร้อมบริการรับรองเอกสาร
รับแปลงบการเงิน พร้อมบริการรับรองกงสุลและสถานทูต
รับแปลภาษาพม่า โดยผู้ชำนาญการ
รับแปลภาษาจีน พร้อมบริการรับรองเอกสาร
รับแปลภาษาญี่ปุ่น พร้อมรับรองเอกสารครบวงจร article
รับแปลภาษารัสเซีย พร้อมรับรองเอกสาร โดยทีมงานมืออาชีพ
รับแปลภาษาอินโดนีเซียโดยนักแปลมืออาชีพ พร้อมรับรองเอกสารครบวงจร
รับแปลภาษาฝรั่งเศส พร้อมรับรองเอกสารโดยนักแปลขึ้นทะเบียนกับสถานทูต
รับแปลภาษาสเปนพร้อมรับรองคำแปลถูกต้อง
รับแปลใบหย่า-ทะเบียนหย่า พร้อมบริการรับรองกรมการกงสุล
รับแปลบัตรประชาชน พร้อมบริการรับรองกงสุล-สถานทูต
รับแปลทะเบียนสมรส พร้อมบริการรับรองกงสุลและสถานทูต
รับแปลภาษาทุกชนิด พร้อมบริการรับรองคำแปลครบวงจร
รับแปลภาษาอังกฤษ พร้อมบริการรับรองเอกสารครบวงจร
รับแปลใบเปลี่ยนชื่อ-ใบเปลี่ยนนามสกุล พร้อมรับรองคำแปล