ReadyPlanet.com
dot
dot
รับแปลเอกสาร+รับรองกงสุล
รับรองเอกสารสถานทูตต่างๆ
รับรองเอกสารทนายความรับรองลายมือชื่อ
ใบขับขี่สากล+ใบขับขี่นานาชาติ
บริการยื่นขอ PAN CARD
dot
dot
bulletดาวน์โหลดหนังสือมอบอำนาจ
bulletข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
bulletสมัครเป็นนักแปลอิสระ
bulletคำถามที่พบบ่อย-แปลเอกสาร
bulletคำถามที่พบบ่อย-ใบขับขี่สากล
dot
dot
bulletติดต่อสถานทูตประเทศต่างๆ


ตรวจสอบสถานะพัสดุภัณฑ์


รับแปลทะเบียนสมรส พร้อมบริการรับรองกงสุลและสถานทูต

รับแปลทะเบียนสมรส

รับแปลทะเบียนสมรส (คร.2 และ คร.3)

ทะเบียนสมรส ถือเป็นเอกสารราชการที่มีลูกค้านำมาแปลมากเป็นอันดับต้นๆ เนื่องจากเป็นเอกสารที่มีความสำคัญในการประกอบการยื่นเรื่องทำธุรกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำมาแปลเพื่อประกอบยื่นขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ  

โดยทั่วไปแล้ว เมื่อจดทะเบียนสมรสกัน ทางอำเภอจะออกเอกสารหลักฐานการสมรสให้ 2 อย่างคือ 

1. คร.2 (รายการทะเบียนสมรส) (Marriage Registration)

ซึ่งเป็นเอกสารที่พิมพ์ด้วยกระดาษ A4 ด้านหน้าเป็นตารางรายละเอียดเกี่ยวกับคู่สมรสและรายการทะเบียน ส่วนด้านหลังเป็นเงื่อนไขเกี่ยวกับการสมรส เช่น เรื่องทรัพย์สิน การใช้คำนำหน้านาม การใช้นามสกุลของคู่สมรส เป็นต้น 

2. คร. 3 เป็นทะเบียนสมรส (Marriage Certificate) ที่มีกรอบดอกไม้หรือดอกกุหลาบ ทะเบียนสมรสแบบนี้จะนิยมใช้ในการแปลโดยทั่วไป 

ตัวอย่างงานแปลทะเบียนสมรส

รับแปลแปลทะเบียนสมรส

มาสเตอร์ พีซ ทรานสเลชั่น ให้บริการรับแปลทะเบียนสมรส ทั้งแบบ คร.2 และแบบ คร. 3

พร้อมบริการรับรองเอกสารทั้งจากศูนย์แปลเอง บริการรับรองที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และบริการรับรองที่สถานทูตประเทศต่างๆ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การในไปใช้ของท่านลูกค้า   

มาสเตอร์ พีซ ทรานสเลชั่น ให้บริการรับแปลทะเบียนสมรส กว่า 18 ภาษาหลักๆทั่วโลก เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเวียดนาม ภาษาเยอรมัน เป็นต้น 

ด้วยประสบการณ์ในด้านการแปลและรับรองเอกสารมาตั้งแต่ปี 2547 ท่านจึงมั่นใจว่า บริการแปลทะเบียนสมรสของมาสเตอร์ พีซ มีความเป็นมืออาชีพ มีคุณภาพ และได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ

ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการรับแปลทะเบียนสมรสได้ที่ 02-9075533 มือถือ 081-8024950 LINE ID:  @line2004

สถานที่รับแปลทะเบียนสมรสที่ได้มาตรฐาน 

กลับสู่หน้าหลัก | วิธีใช้บริการ | วิธีชำระค่าบริการ | ติดต่อสำนักงานชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดรับแปลเอกสารและรับแปลภาษาทุกชนิด

รับแปลคำสั่งศาล หนังสือรับรองคดีถึงที่สุด พร้อมรับรองเอกสาร
บริการรับรองเอกสารกับสำนักราชกิจจานุเบกษา
บริการรับรองใบรับรองแพทย์กับแพทยสภา
รับแปลทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว (คร.22)
รับแปลปริญญาบัตรพร้อมรับรองเอกสารครบวงจร
รับแปลหนังสือยินยอมให้บุตรหรือผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ
รับแปลหนังสือรับรองการใช้อำนาจปกครองบุตร (ปค.14) พร้อมรับรองกงสุลและสถานทูต
รับแปลหนังสือรับรองการทำงาน/หนังสือรับรองเงินเดือน พร้อมรับรองเอกสาร
บริการรับรองเอกสารกงสุลทางไปรษณีย์
รับแปลกรมธรรม์ประกันภัย-เอกสารด้านประกันภัยทุกชนิด
รับแปลใบรับรองโสด หนังสือรับรองโสด พร้อมบริการรับรองเอกสารครบวงจร
รับแปลใบทะเบียนพาณิชย์-ใบทะเบียนการค้า พร้อมรับรองเอกสารครบวงจร
รับแปลเอกสารด้านบัญชีและใบภาษีต่างๆทุกประเภท
รับแปลใบทหาร/เอกสารทางทหารต่างๆ พร้อมบริการรับรองเอกสาร
รับแปลโฉนดที่ดิน โฉนดห้องชุด สำหรับยื่นขอวีซ่า พร้อมรับรองเอกสารครบวงจร
รับแปลทรานสคริปต์ รับแปลปริญญาบัตร พร้อมรับรองเอกสารครบวงจร
รับแปลใบรับรองแพทย์ (Medical Certificate) พร้อมทั้งบริการรับรองเอกสารครบวงจร
รับแปลใบขับขี่รถยนต์ ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ พร้อมรับรองคำแปล
รับแปลบิลค่าน้ำ-บิลค่าไฟฟ้า-บิลค่าโทรศัพท์ พร้อมรับรองเอกสารครบวงจร
รับแปลพาสปอร์ต-รับแปลหนังสือเดินทางพร้อมบริการรับรองเอกสาร
รับแปลสัญญาภาษาอังกฤษทุกชนิด
รับแปลทะเบียนสมรสประเทศอังกฤษ พร้อมบริการรับรองกงสุล
รับแปลเอกสารขอวีซ่า พร้อมบริการรับรองเอกสาร โดยทีมงานมืออาชีพ
รับแปลงบแสดงการเปลี่ยนแปลง (งบการเงิน)
รับแปลงบกำไรขาดทุน พร้อมบริการรับรองเอกสาร
รับแปลงบดุล-งบแสดงฐานะทางการเงิน
รับแปลแบบนำส่งงบการเงิน (ส.บช.3)
รับแปลหนังสือรับรองบริษัทพร้อมบริการรับรองเอกสาร
รับแปลงบการเงิน พร้อมบริการรับรองกงสุลและสถานทูต
รับแปลภาษาพม่า โดยผู้ชำนาญการ
รับแปลภาษาจีน พร้อมบริการรับรองเอกสาร
รับแปลภาษาญี่ปุ่น พร้อมรับรองเอกสารครบวงจร article
รับแปลภาษารัสเซีย พร้อมรับรองเอกสาร โดยทีมงานมืออาชีพ
รับแปลภาษาอินโดนีเซียโดยนักแปลมืออาชีพ พร้อมรับรองเอกสารครบวงจร
รับแปลภาษาฝรั่งเศส พร้อมรับรองเอกสารโดยนักแปลขึ้นทะเบียนกับสถานทูต
รับแปลภาษาสเปนพร้อมรับรองคำแปลถูกต้อง
รับแปลใบหย่า-ทะเบียนหย่า พร้อมบริการรับรองกรมการกงสุล
รับแปลบัตรประชาชน พร้อมบริการรับรองกงสุล-สถานทูต
รับแปลภาษาทุกชนิด พร้อมบริการรับรองคำแปลครบวงจร
รับแปลภาษาอังกฤษ พร้อมบริการรับรองเอกสารครบวงจร
รับแปลใบเปลี่ยนชื่อ-ใบเปลี่ยนนามสกุล พร้อมรับรองคำแปล
รับแปลทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองเอกสารที่กงสุล-สถานทูต