ReadyPlanet.com
dot
dot
รับแปลเอกสาร+รับรองกงสุล
รับรองเอกสารสถานทูตต่างๆ
รับรองเอกสารทนายความรับรองลายมือชื่อ
ใบขับขี่สากล+ใบขับขี่นานาชาติ
บริการยื่นขอ PAN CARD
dot
dot
bulletดาวน์โหลดหนังสือมอบอำนาจ
bulletข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
bulletสมัครเป็นนักแปลอิสระ
bulletคำถามที่พบบ่อย-แปลเอกสาร
bulletคำถามที่พบบ่อย-ใบขับขี่สากล
dot
dot
bulletติดต่อสถานทูตประเทศต่างๆ


ตรวจสอบสถานะพัสดุภัณฑ์


รับแปลบัตรประชาชน พร้อมบริการรับรองกงสุล-สถานทูต

รับแปลบัตรประชาชน

รับแปลบัตรประชาชน พร้อมรับรองเอกสารครบวงจร

บัตรประจำตัวประชาชน

ถือเป็นบัตรคู่กายของบุคคลสัญชาติไทยที่จะต้องพกไว้ประจำตัว เพื่อเป็นเอกสารหลักฐานในการทำธุรกรรมต่างๆ และเพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการสาธารณะต่างๆของรัฐได้ โดยในปัจจุบันกฎหมายกำหนดให้เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 7 ขวบขึ้นไปต้องทำบัตรประชาชน

ลูกค้าบางท่านอาจจะมีข้อสงสัยว่าบัตรประชาชนรุ่นใหม่ (smart card) จำเป็นจะต้องแปลด้วยหรือไม่ เพราะมีภาษาอังกฤษกำกับอยู่แล้ว แต่โดยทั่วไปแล้ว บัตรประชาชนถือเป็นเอกสารลำดับต้นๆที่ลูกค้าจะต้องนำมาแปลเพื่อใช้ประกอบหลักฐานต่างๆในการทำธุรกรรมที่ต่างประเทศ ซึ่งในบัตรประชาชน ส่วนอื่นๆจะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ยกเว้นที่อยู่ที่ยังเป็นภาษาไทย ดังนั้น จึงจะต้องแปลให้เป็นภาษาอังกฤษด้วย 

ตัวอย่างการแปลบัตรประชาชน

รับแปลบัตรประชาชน

มาสเตอร์ พีซ ทรานสเลชั่น ให้บริการรับแปลบัตรประชาชน และเอกสารราชการต่างๆ เป็นต้นว่า ทะเบียนบ้าน ทะเบียนหย่า ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล เป็นต้น โดยให้บริการแปลเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเวียดนาม ภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศส และภาษาอื่นๆอีกกว่า 15 ภาษา พร้อมให้บริการรับรองจากทางศูนย์แปลเอง หรือบริการรับรองที่กรมการกงสุล และสถานทูตประเทศต่างที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยด้วย 

ด้วยการบริการที่เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 2547 จึงทำให้มีความชำนาญและความเชี่ยวชาญในการรับแปลบัตรประชาชน และเอกสารราชการอื่นๆ รวมทั้งบริการรับรองเอกสารครบวงจร ท่านจึงมั่นใจได้ว่า บัตรประชาชนที่ได้รับการแปลและรับรองจากทางมาสเตอร์ พีซ ทรานสเลชั่น จะสามารถนำไปใช้อ้างอิงในต่างประเทศได้ 

ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการรับแปลบัตรประชาชนได้ที่ 02-9075533 มือถือ 081-8024950  LINE ID:  0818024950

 

กลับสู่หน้าหลัก | วิธีใช้บริการ | วิธีชำระค่าบริการ | ติดต่อสำนักงานชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดรับแปลเอกสารและรับแปลภาษาทุกชนิด

รับแปลคำสั่งศาล หนังสือรับรองคดีถึงที่สุด พร้อมรับรองเอกสาร
บริการรับรองเอกสารกับสำนักราชกิจจานุเบกษา
บริการรับรองใบรับรองแพทย์กับแพทยสภา
รับแปลทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว (คร.22)
รับแปลปริญญาบัตรพร้อมรับรองเอกสารครบวงจร
รับแปลหนังสือยินยอมให้บุตรหรือผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ
รับแปลหนังสือรับรองการใช้อำนาจปกครองบุตร (ปค.14) พร้อมรับรองกงสุลและสถานทูต
รับแปลหนังสือรับรองการทำงาน/หนังสือรับรองเงินเดือน พร้อมรับรองเอกสาร
บริการรับรองเอกสารกงสุลทางไปรษณีย์
รับแปลกรมธรรม์ประกันภัย-เอกสารด้านประกันภัยทุกชนิด
รับแปลใบรับรองโสด หนังสือรับรองโสด พร้อมบริการรับรองเอกสารครบวงจร
รับแปลใบทะเบียนพาณิชย์-ใบทะเบียนการค้า พร้อมรับรองเอกสารครบวงจร
รับแปลเอกสารด้านบัญชีและใบภาษีต่างๆทุกประเภท
รับแปลใบทหาร/เอกสารทางทหารต่างๆ พร้อมบริการรับรองเอกสาร
รับแปลโฉนดที่ดิน โฉนดห้องชุด สำหรับยื่นขอวีซ่า พร้อมรับรองเอกสารครบวงจร
รับแปลทรานสคริปต์ รับแปลปริญญาบัตร พร้อมรับรองเอกสารครบวงจร
รับแปลใบรับรองแพทย์ (Medical Certificate) พร้อมทั้งบริการรับรองเอกสารครบวงจร
รับแปลใบขับขี่รถยนต์ ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ พร้อมรับรองคำแปล
รับแปลบิลค่าน้ำ-บิลค่าไฟฟ้า-บิลค่าโทรศัพท์ พร้อมรับรองเอกสารครบวงจร
รับแปลพาสปอร์ต-รับแปลหนังสือเดินทางพร้อมบริการรับรองเอกสาร
รับแปลสัญญาภาษาอังกฤษทุกชนิด
รับแปลทะเบียนสมรสประเทศอังกฤษ พร้อมบริการรับรองกงสุล
รับแปลเอกสารขอวีซ่า พร้อมบริการรับรองเอกสาร โดยทีมงานมืออาชีพ
รับแปลงบแสดงการเปลี่ยนแปลง (งบการเงิน)
รับแปลงบกำไรขาดทุน พร้อมบริการรับรองเอกสาร
รับแปลงบดุล-งบแสดงฐานะทางการเงิน
รับแปลแบบนำส่งงบการเงิน (ส.บช.3)
รับแปลหนังสือรับรองบริษัทพร้อมบริการรับรองเอกสาร
รับแปลงบการเงิน พร้อมบริการรับรองกงสุลและสถานทูต
รับแปลภาษาพม่า โดยผู้ชำนาญการ
รับแปลภาษาจีน พร้อมบริการรับรองเอกสาร
รับแปลภาษาญี่ปุ่น พร้อมรับรองเอกสารครบวงจร article
รับแปลภาษารัสเซีย พร้อมรับรองเอกสาร โดยทีมงานมืออาชีพ
รับแปลภาษาอินโดนีเซียโดยนักแปลมืออาชีพ พร้อมรับรองเอกสารครบวงจร
รับแปลภาษาฝรั่งเศส พร้อมรับรองเอกสารโดยนักแปลขึ้นทะเบียนกับสถานทูต
รับแปลภาษาสเปนพร้อมรับรองคำแปลถูกต้อง
รับแปลใบหย่า-ทะเบียนหย่า พร้อมบริการรับรองกรมการกงสุล
รับแปลทะเบียนสมรส พร้อมบริการรับรองกงสุลและสถานทูต
รับแปลภาษาทุกชนิด พร้อมบริการรับรองคำแปลครบวงจร
รับแปลภาษาอังกฤษ พร้อมบริการรับรองเอกสารครบวงจร
รับแปลใบเปลี่ยนชื่อ-ใบเปลี่ยนนามสกุล พร้อมรับรองคำแปล
รับแปลทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองเอกสารที่กงสุล-สถานทูต