ReadyPlanet.com
dot
dot
รับแปลเอกสาร+รับรองกงสุล
รับรองเอกสารสถานทูตต่างๆ
รับรองเอกสารทนายความรับรองลายมือชื่อ
ใบขับขี่สากล+ใบขับขี่นานาชาติ
บริการยื่นขอ PAN CARD
dot
dot
bulletดาวน์โหลดหนังสือมอบอำนาจ
bulletข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
bulletสมัครเป็นนักแปลอิสระ
bulletคำถามที่พบบ่อย-แปลเอกสาร
bulletคำถามที่พบบ่อย-ใบขับขี่สากล
dot
dot
bulletติดต่อสถานทูตประเทศต่างๆ


ตรวจสอบสถานะพัสดุภัณฑ์


รับแปลภาษาทุกชนิด พร้อมบริการรับรองคำแปลครบวงจร

รับแปลภาษาทุกชนิด+รับแปลเอกสาร 14 ภาษา

รับแปลภาษาทุกชนิด

มาสเตอร์ พีซ ทรานสเลชั่น ให้บริการรับแปลภาษาทุกชนิด กว่า 18 ภาษาหลักๆทั่วโลก ได้แก่ รับแปลภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาญี่ปุ่น รับแปลภาษาจีน รับแปลภาษาเวียดนาม รับแปลภาษาอินโดนีเซีย รับแปลภาษาลาว รับแปลภาษาพม่า ภาษากัมพูชา (ภาษาเขมร) ภาษาเกาหลี ภาษาสวีเดน ภาษาสเปน ภาษาโปรตุเกส ภาษารัสเซีย และรับแปลภาษาเยอรมัน พร้อมให้บริการรับรองเอกสารครบวงจร 

เรามีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการรับแปลภาษาทุกชนิดในหลากหลายด้านดังนี้ 

  1. รับแปลภาษาทางด้านกฎหมาย เช่น คำฟ้อง คำสั่งศาล หมายศาล อนุญาโตตุลาการ คำให้การเป็นพยาน พระราชบัญญัติต่างๆ กฎกระทรวงต่างๆ (Ministerial Regulation) ประกาศของหน่วยงานต่างๆ สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่า สัญญาเช่าซื้อ สัญญาแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย ฯลฯ

  2. รับแปลภาษาทางด้านเทคนิค เช่น โบรชัวร์สินค้า เอกสารข้อมูลจำเพาะของสินค้า หนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย รวมถึงเอกสารต่างๆที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์การประกวดราคา 

  3. รับแปลภาษาทางด้านวิชาการ เช่น บทคัดย่อ เอกสารการค้นคว้า วิจัย เอกสารทางด้านสิทธิบัตรต่างๆ 

  4. รับแปลภาษาทางด้านธุรกิจการค้าทั่วๆไป เช่น ข้อมูลบริษัท หนังสือโต้ตอบทางธุรกิจต่างๆ รายงานการประชุม งบการเงิน รายงานประจำปี หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท เป็นต้น

  5. รับแปลภาษาสำหรับเอกสารราชการส่วนบุคคลต่างๆ เช่น บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล ใบเกิด (สูติบัตร) ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า หนังสือรับรองโสด หนังสือรับรองการเกิด หนังสือรับรองบุตร หนังสือให้ความยินยอมบุตรเดินทางไปต่างประเทศ เอกสารหลักฐานทางทหาร เช่น สด.8 สด.9 สด. 10 และเอกสารทางการศึกษาต่างๆ เช่น ใบแสดงผลการเรียน ทรานสคริปต์ หนังสือรับรองจบการศึกษา หนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา ปริญญาบัตร 

บริการรับแปลภาษาของมาสเตอร์ พีซ ทรานสเลชั่น ดำเนินการโดยนักแปลมืออาชีพที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทั้งนักแปลประจำสำนักงานและนักแปลอิสระ งานทุกชิ้นก่อนส่งมอบให้ลูกค้าจะได้รับการตรวจทาน/ตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักงาน เพื่อให้งานแปลทุกชิ้นมีความถูกต้องและสมบูรณ์มากที่สุด

นอกจากบริการแปลภาษาแล้ว เรายังมีบริการเดินเรื่องรับรองเอกสารกับหน่วยงานราชการต่างๆ เพื่อให้สามารถนำเอกสารไปใช้อ้างอิงในต่างประเทศ หรือนำเอกสารจากต่างประเทศมาใช้ในไทย หน่วยงานที่ให้บริการรับรองเอกสาร เช่น กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนแจ้งวัฒนะ และสถานทูตประเทศต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น สถานทูตอังกฤษ สถานทูตไต้หวัน สถานทูตเนเธอร์แลนด์ สถานทูตจีน สถานทูตอียิปต์ สถานทูตเวียดนาม สถานทูตอินเดีย สถานทูตเยอรมัน สถานทูตออสเตรเลีย สถานทูตฝรั่งเศส สถานทูตเดนมาร์ก สถานทูตเบลเยียม สถานทูตฟินแลนด์ สถานทูตเช็ก สถานทูตเกาหลี เป็นต้น 

ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการแปลภาษาได้ที่ 02-9075533 มือถือ 081-8024950  LINE ID:  0818024950

รับแปลภาษา

 

กลับสู่หน้าหลัก | วิธีใช้บริการ | วิธีชำระค่าบริการ | ติดต่อสำนักงานชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดรับแปลเอกสารและรับแปลภาษาทุกชนิด

รับแปลคำสั่งศาล หนังสือรับรองคดีถึงที่สุด พร้อมรับรองเอกสาร
บริการรับรองเอกสารกับสำนักราชกิจจานุเบกษา
บริการรับรองใบรับรองแพทย์กับแพทยสภา
รับแปลทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว (คร.22)
รับแปลปริญญาบัตรพร้อมรับรองเอกสารครบวงจร
รับแปลหนังสือยินยอมให้บุตรหรือผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ
รับแปลหนังสือรับรองการใช้อำนาจปกครองบุตร (ปค.14) พร้อมรับรองกงสุลและสถานทูต
รับแปลหนังสือรับรองการทำงาน/หนังสือรับรองเงินเดือน พร้อมรับรองเอกสาร
บริการรับรองเอกสารกงสุลทางไปรษณีย์
รับแปลกรมธรรม์ประกันภัย-เอกสารด้านประกันภัยทุกชนิด
รับแปลใบรับรองโสด หนังสือรับรองโสด พร้อมบริการรับรองเอกสารครบวงจร
รับแปลใบทะเบียนพาณิชย์-ใบทะเบียนการค้า พร้อมรับรองเอกสารครบวงจร
รับแปลเอกสารด้านบัญชีและใบภาษีต่างๆทุกประเภท
รับแปลใบทหาร/เอกสารทางทหารต่างๆ พร้อมบริการรับรองเอกสาร
รับแปลโฉนดที่ดิน โฉนดห้องชุด สำหรับยื่นขอวีซ่า พร้อมรับรองเอกสารครบวงจร
รับแปลทรานสคริปต์ รับแปลปริญญาบัตร พร้อมรับรองเอกสารครบวงจร
รับแปลใบรับรองแพทย์ (Medical Certificate) พร้อมทั้งบริการรับรองเอกสารครบวงจร
รับแปลใบขับขี่รถยนต์ ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ พร้อมรับรองคำแปล
รับแปลบิลค่าน้ำ-บิลค่าไฟฟ้า-บิลค่าโทรศัพท์ พร้อมรับรองเอกสารครบวงจร
รับแปลพาสปอร์ต-รับแปลหนังสือเดินทางพร้อมบริการรับรองเอกสาร
รับแปลสัญญาภาษาอังกฤษทุกชนิด
รับแปลทะเบียนสมรสประเทศอังกฤษ พร้อมบริการรับรองกงสุล
รับแปลเอกสารขอวีซ่า พร้อมบริการรับรองเอกสาร โดยทีมงานมืออาชีพ
รับแปลงบแสดงการเปลี่ยนแปลง (งบการเงิน)
รับแปลงบกำไรขาดทุน พร้อมบริการรับรองเอกสาร
รับแปลงบดุล-งบแสดงฐานะทางการเงิน
รับแปลแบบนำส่งงบการเงิน (ส.บช.3)
รับแปลหนังสือรับรองบริษัทพร้อมบริการรับรองเอกสาร
รับแปลงบการเงิน พร้อมบริการรับรองกงสุลและสถานทูต
รับแปลภาษาพม่า โดยผู้ชำนาญการ
รับแปลภาษาจีน พร้อมบริการรับรองเอกสาร
รับแปลภาษาญี่ปุ่น พร้อมรับรองเอกสารครบวงจร article
รับแปลภาษารัสเซีย พร้อมรับรองเอกสาร โดยทีมงานมืออาชีพ
รับแปลภาษาอินโดนีเซียโดยนักแปลมืออาชีพ พร้อมรับรองเอกสารครบวงจร
รับแปลภาษาฝรั่งเศส พร้อมรับรองเอกสารโดยนักแปลขึ้นทะเบียนกับสถานทูต
รับแปลภาษาสเปนพร้อมรับรองคำแปลถูกต้อง
รับแปลใบหย่า-ทะเบียนหย่า พร้อมบริการรับรองกรมการกงสุล
รับแปลบัตรประชาชน พร้อมบริการรับรองกงสุล-สถานทูต
รับแปลทะเบียนสมรส พร้อมบริการรับรองกงสุลและสถานทูต
รับแปลภาษาอังกฤษ พร้อมบริการรับรองเอกสารครบวงจร
รับแปลใบเปลี่ยนชื่อ-ใบเปลี่ยนนามสกุล พร้อมรับรองคำแปล
รับแปลทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองเอกสารที่กงสุล-สถานทูต