ReadyPlanet.com
dot
dot
รับแปลเอกสาร+รับรองกงสุล
รับรองเอกสารสถานทูตต่างๆ
รับรองเอกสารทนายความรับรองลายมือชื่อ
ใบขับขี่สากล+ใบขับขี่นานาชาติ
บริการยื่นขอ PAN CARD
dot
dot
bulletดาวน์โหลดหนังสือมอบอำนาจ
bulletข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
bulletสมัครเป็นนักแปลอิสระ
bulletคำถามที่พบบ่อย-แปลเอกสาร
bulletคำถามที่พบบ่อย-ใบขับขี่สากล
dot
dot
bulletติดต่อสถานทูตประเทศต่างๆ


ตรวจสอบสถานะพัสดุภัณฑ์


รับแปลใบเกิด-รับแปลใบสูติบัตร พร้อมบริการรับรองกงสุล article

รับแปลสูติบัตร

รับแปลใบเกิด /รับแปลใบสูติบัตร (Birth Certificate)

ใบเกิดหรือใบสูติบัตร ถือเป็นเอกสารสำคัญที่จำเป็นต้องใช้เพื่อเป็นเอกสารประกอบในการยื่นคำร้องต่างๆทั้งในและต่างประเทศ ใบเกิดหรือใบสูติบัตรมีรูปร่างหน้าตาหลากหลายลักษณะและแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ แม้แต่ในประเทศไทยเอง ใบเกิดหรือใบสูติบัตรก็ยังมีรูปร่างที่แตกต่างกันซึ่งโดยทั่วไปก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านเกิดในช่วงใด 

ในการใบสูติบัตร (ใบเกิด) ถ้าเป็นการแปลเพื่อนำไปใช้อ้างอิงทั้งในต่างประเทศนั้น จะต้องแปลให้ถูกต้องตามหลักการแปลที่กรมการกงสุลกำหนด ทั้งการจัดรูปแบบให้สวยงามตรงตามต้นฉบับ การใช้คำศัพท์บัญญัติให้ถูกต้อง การใช้คำศัพท์เฉพาะต่างๆให้เป็นไปตามที่กำหนด รวมถึงการสะกดชื่อของบุคคลในเอกสารที่จะต้องให้ตรงกับหนังสือเดินทาง เป็นต้น เหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่สำคัญที่มองข้ามไม่ได้ และห้ามผิดพลาดอย่างเด็ดขาด มิเช่นนั้นแล้ว ท่านจะไม่สามารถนำคำแปลเอกสารไปใช้อ้างอิงได้ 

ตัวอย่างการแปลใบเกิด (สูติบัตร)

รับแปลใบเกิด(สูติบัตร)

มาสเตอร์ พีซ  ทรานสเลชั่น รับแปลใบเกิดและรับแปลใบสูติบัตรโดยยึดหลักการแปลตามที่กรมการกงสุลกำหนดอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ กรมการกงสุลอาจจะมีปรับเปลี่ยนการใช้คำศัพท์ในการแปลหรือศัพท์บัญญัติบางอย่างอยู่เรื่อยๆ เราก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนการแปลให้สอดคล้องหลักการของกรมการกงสุลอยู่เสมอ ทั้งนี้ ในการรับแปลใบเกิดและรับแปลใบสูติบัตรนั้น ก่อนส่งมอบงาน จะต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องของงานแปลทุกครั้ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริการรับแปลใบเกิด/ใบสูติบัตร จะมีความถูกต้องและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของกรมการกงสุลอยู่เสมอ


บริการนำเอกสารคำแปลไปยื่นรับรองที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ (ตรงแจ้งวัฒนะ)

เพื่อให้คำแปลเอกสารมีความสมบูรณ์ และมีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย สามารถนำไปใช้อ้างอิงในต่างประเทศได้ มาสเตอร์ พีซ ทรานสเลชั่น มีบริการเดินเรื่องรับรองคำแปลเอกสารกับกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เพียงท่านลูกค้ามอบอำนาจให้กับสำนักงานดำเนินการแทน ขั้นตอนที่เหลือทั้งหมด ทางสำนักงานจะดำเนินการจนแล้วเสร็จโดยที่ท่านไม่จำเป็นต้องเสียเวลาเข้ามาดำเนินการด้วยตนเอง ทำให้ลูกค้าได้รับความสะดวกและสามารถใช้บริการได้จากทั่วทุกมุมโลก 

อัตราค่าบริการเดินเรื่องรับรองเอกสารกับกรมการกงสุล เริ่มต้นเพียง 900 บาท เท่านั้น ซึ่งเป็นอัตราที่ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมของกรมการกงสุล (ค่าธรรมเนียมของกรมการกงสุลชุดละ 400 บาท)


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการแปลใบเกิด/ใบสูติบัตรได้ที่ 02-907-5533, 081-802-4950, LINE ID: @line2004, Email: translation@mptbangkok.com

รับแปลสูติบัตร รับรองกงสุล

 

กลับสู่หน้าหลัก | วิธีใช้บริการ | วิธีชำระค่าบริการ | ติดต่อสำนักงานชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดบทความพิเศษ

รับแปลเอกสารทุกเขตทุกโซนในกรุงเทพฯและปริมณฑล พร้อมบริการรับรองเอกสารครบวงจร article
รับแปลเอกสารจังหวัดระยอง พร้อมบริการรับรองเอกสารครบวงจร โดยทีมงานมืออาชีพ article
รับแปลเอกสาร จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมบริการรับรองเอกสารครบวงจร article
รับแปลเอกสารจังหวัดกระบี่พร้อมบริการรับรองเอกสารครบวงจร article
รับแปลเอกสาร หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมรับรองเอกสารครบวงจร โทร 02-9075533, 081-8024950 article
รับแปลเอกสารจังหวัดชลบุรี พร้อมรับรองเอกสารครบวงจร article
รับแปลเอกสาร พัทยา พร้อมรับรองเอกสารครบวงจร article
รับแปลเอกสารจังหวัดนนทบุรี พร้อมรับรองเอกสารครบวงจร article
รับแปลภาษามาเลเซีย พร้อมบริการเดินเรื่องรับรองสถานทูตและกรมการกงสุล article
รับแปลเอกสารแต่งงาน รับแปลเอกสารสมรส พร้อมบริการรับรองเอกสารครบวงจร article
รับแปลมรณบัตร พร้อมบริการรับรองกรมการกงสุลและสถานทูตประเทศต่างๆ article
รับแปลใบนวด พร้อมบริการเดินเรื่องรับรองกงสุลและสถานทูตประเทศต่างๆ article
รับแปลหนังสือเดินทางฮ่องกง พร้อมรับรองกงสุลครบวงจร article
รับแปลหนังสือเดินทางลาว (พาสปอร์ตลาว) พร้อมบริการรับรองเอกสาร article
รับแปลหนังสือรับรองโสดเวียดนาม พร้อมรับรองเอกสารกรมการกงสุล article
รับแปลทะเบียนสมรสเดนมาร์ก พร้อมบริการรับรองกงสุล แจ้งวัฒนะ article
รับแปลทะเบียนสมรสประเทศเนเธอร์แลนด์ พร้อมรับรองเอกสารครบวงจร article
รับแปลแคตตาล็อกสินค้า โบร์ชัวร์สินค้าทุกชนิด article
การจดทะเบียนสมรสกับชาวลาว article
รับรองสำเนาถูกต้อง article
แปลเอกสารที่ไหนดี-การพิจารณาเลือกศูนย์แปล article
บริการรับรองเอกสาร-กรมการกงสุล article
ค่าธรรมเนียมรับรองเอกสาร กรมการกงสุล article
รับแปลเอกสารภูเก็ต พร้อมรับรองเอกสารครบวงจร Tel. 02-9075533, 081-8024950 article
แปลเอกสารโซนแจ้งวัฒนะ พร้อมรับรองเอกสารกับกรมการกงสุล article
รับแปลเอกสารจังหวัดโคราช (นครราชสีมา) และรับรองเอกสารครบวงจร article
รับแปลเอกสารจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมรับรองกงสุลและสถานทูต article
รับแปลเอกสารทุกชนิด พร้อมรับรองกรมการกงสุลและสถานทูตต่างๆ article
รับแปลเอกสารและรับรองเอกสารทุกชนิด บริการครบวงจร article