ReadyPlanet.com
dot
dot
bulletรับรองกงสุล/Legalization
bulletรับรองสถานทูต/Embassy
bulletรับรองทนาย/Lawyer
bulletรับทำใบขับขี่สากล
bulletรับทำ PAN CARD
dot
dot
bulletDownload หนังสือมอบอำนาจ
bulletCompany Profile
bulletJob Opportunity
bulletFAQ-แปลเอกสาร
bulletFAQ-ใบขับขี่สากล
dot
dot
bulletติดต่อสถานทูตประเทศต่างๆ


ตรวจสอบสถานะพัสดุภัณฑ์


แปลเอกสารโซนแจ้งวัฒนะ พร้อมรับรองเอกสารกับกรมการกงสุล

รับแปลเอกสารแจ้งวัฒนะ

 

 ศูนย์รับแปลเอกสารโซนแจ้งวัฒนะ ( Line ID: @line2004, Tel: 02-9075533) พร้อมรับรองเอกสารกับกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ 

เอกสารที่จะนำไปใช้อ้างอิงในต่างประเทศ โดยทั่วไปแล้ว จะต้องนำไปรับรองกับกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ หรือที่เรียกว่า Legalization เสียก่อน เอกสารนั้นจึงจะชอบด้วยกฎหมาย และในบางประเทศ ก็จะต้องรับรองเอกสารกับสถานทูตของประเทศนั้นๆที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยเพิ่มเติมด้วย จึงจะสามารถนำเอกสารไปใช้ในประเทศนั้นๆ ได้ เช่น ประเทศเนเธอร์แลนด์ ประเทศเดนมาร์ก ประเทศจีน เกาหลี เวียดนาม (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอกสารที่จะต้องนำไปรับรองที่สถานทูต)

ในทำนองเดียวกัน เอกสารที่ออกให้จากต่างประเทศ ต้องการนำมาใช้ในไทย จะต้องผ่านการแปลเป็นภาษาอังกฤษ (กรณีเอกสารออกเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ) และผ่านการรับรองจากสถานทูตไทย/สถานกงสุลไทยในประเทศที่ออกเอกสารนั้นเสียก่อน จึงจะสามารถนำมาแปลเป็นภาษาไทยและนำไปยื่นรับรองที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศได้ 

กรณีเอกสารที่ออกให้จากต่างประเทศ แต่ยังไม่ได้ผ่านการรับรองจากสถานทูตไทยหรือสถานกงสุุลไทยในประเทศที่ออกเอกสาร ก็สามารถนำเอกสารมารับรองกับสถานทูตของประเทศนั้นๆที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยได้ ทั้งนี้ เงื่อนไขนี้ใช้ได้กับบางสถานทูตเท่านั้น 

มาสเตอร์ พีซ ทรานสเลชั่น (Master Piece Translation) มีทำเลที่ตั้งบนถนนแจ้งวัฒนะ ไม่ไกลจากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ทำให้สามารถให้บริการแปลเอกสารและรับรองเอกสารกับกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศได้อย่างรวดเร็วและสะดวก สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าที่ต้องการใช้เอกสารทั้งแบบเร่งด่วนและไม่ด่วนได้

เอกสารที่ให้บริการแปลและยื่นรับรองที่กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ เช่น สูติบัตร ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ใบเปลี่ยนนามสกุล ใบเปลี่ยนชื่อ ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว ทะเบียนรับรองบุตร เอกสารทางทหาร เช่น สด.8 สด.9 เอกสารทางการศึกษา เช่น ทรานสคริปต์ระดับต่างๆ ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร และเอกสารอื่นๆที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่สามารถรับรองกับกรมการกงสุลได้ 

ให้บริการแปลและรับรองเอกสารกว่า 22 ภาษาหลักๆทั่วโลก ดังนี้ 

ภาษาเยอรมัน ภาษาสวีเดน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาสเปน
ภาษาโปรตุเกส ภาษาอังกฤษ ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาลาว
ภาษารัสเซีย ภาษาพม่า ภาษากัมพูชา (ภาษาเขมร) ภาษาเวียดนาม
ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน ภาษาตุรกี ภาษามาเลเซีย
ภาษาดัตช์ ภาษาเกาหลี ภาษาอิตาลี ภาษาฮิบรู
ภาษาโรมาเนีย ภาษาเกาหลี ภาษาอาหรับ  

ค่าบริการแปลเอกสารจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษเริ่มต้นเพียงฉบับละ 300 บาท

ค่าบริการเดินเรื่องรับรองที่กรมกงสุล คิดค่าบริการเริ่มต้น 1,200 บาท 

ลูกค้าที่อยู่โซนถนนแจ้งวัฒนะสามาถเดินทางเข้ามาใช้บริการที่สำนักงาน ซึ่งตั้งอยู่อาคารโมเดอร์นกรุ๊ป ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ อาคารโมเดอร์นกรุ๊ปตั้งอยู่ตรงข้ามสถาบันปัญญาภิวัฒน์ (โรงเรียนซีพี) (ดูแผนที่) ส่วนลูกค้าที่ไม่ได้อยู่ในโซนแจ้งวัฒนะ สามารถส่งเอกสารมาทางไลน์ อีเมล์ หรือทางไปรษณีย์ก็ได้

ท่านสามารถดูรายละเอียดการให้บริการรับแปลเอกสารในโซนแจ้งวัฒนะได้ที่ หน้าบริการแปลเอกสาร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-907-5533, 081-802-4950, LINE ID: @line2004

ศูนย์แปลเอกสารแจ้งวัฒนะ โดยทีมงานมาสเตอร์ พีซ ทรานสเลชั่น

 

กลับสู่หน้าหลัก | วิธีใช้บริการ | วิธีชำระค่าบริการ | ติดต่อสำนักงานชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดบทความพิเศษ