ReadyPlanet.com
dot
dot
รับแปลเอกสาร+รับรองกงสุล
รับรองเอกสารสถานทูตต่างๆ
รับรองเอกสารทนายความรับรองลายมือชื่อ
ใบขับขี่สากล+ใบขับขี่นานาชาติ
บริการยื่นขอ PAN CARD
dot
dot
bulletดาวน์โหลดหนังสือมอบอำนาจ
bulletข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
bulletสมัครเป็นนักแปลอิสระ
bulletคำถามที่พบบ่อย-แปลเอกสาร
bulletคำถามที่พบบ่อย-ใบขับขี่สากล
dot
dot
bulletติดต่อสถานทูตประเทศต่างๆ


ตรวจสอบสถานะพัสดุภัณฑ์


วิธีใช้บริการ

วิธีใช้บริการแปลเอกสาร

ลูกค้าต่างประเทศ

สำหรับลูกค้าต่างประเทศที่ต้องการแปลเอกสารและรับรองเอกสารราชการต่างๆ เช่น ทะเบียนสมรส สูติบัตร ทะเบียนบ้าน รับรองโสด เป็นต้น ขอให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับคำแนะนำเบื้องต้น ที่เบอร์ 0-2907-5533-6  หรือ 081-802-4950 หลังจากนั้นให้เตรียมเอกสารและส่งมาตามที่อยู่ด้านล่าง 

สำหรับท่านที่ต้องการแปลเอกสารแต่ไม่ต้องการรับรองที่กรมการกงสุล สามารถส่งเอกสารมาแปลได้ทั้งทาง Line ID: @line2004 ทางแฟกซ์ 0-2907-5532 หรือทางอีเมล์ translation@mptbangkok.com  

ข้อแนะนำเพิ่มเติมสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศ -- เพื่อให้สามารถตรวจสอบสถานะการนำส่งเอกสารของไปรษณีย์ ขอให้ท่านส่งเอกสารสำคัญของท่านแบบลงทะเบียน (Registered mail) หรือผ่านผู้ให้บริการขนส่ง (Courier) เช่น DHL, Fedex เป็นต้น ห้ามส่งแบบติดแสตมป์ธรรมดาหรือไม่ลงทะเบียนเด็ดขาด เพราะหากเกิดการสูญหายขึ้น จะไม่สามารถตรวจสอบและติดตามเอกสารของท่านได้

ลูกค้าในประเทศ

แปลเอกสารจำนวนไม่มาก  ส่งมาแปลได้ทั้งทางอีเมล์
translation@mptbangkok.com ทางแฟกซ์ 0-2907-5532 หรือทางไลน์ Line ID: @line2004

แปลเอกสารจำนวนมาก  ส่งมาแปลได้ทั้งทางไปรษณีย์และทางแฟกซ์ หรือให้พนักงานเข้าไปรับเอกสารจากท่านโดยตรง
         
เอกสารสำคัญ ส่งมาทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน หรือ EMS หรือนำเข้ามาให้ที่สำนักงาน เราจะดูแลเอกสารของท่านอย่างดีที่สุด

ต่างจังหวัด ส่งงานมาแปลได้ทั้งทางไปรษณีย์ อีเมล์ แฟกซ์ และไลน์

ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาสเตอร์ พีซ ทรานสเลชั่น
93/58 หมู่ 4 อาคารโมเดอร์นกรุ๊ป ชั้น 5 ถ.แจ้งวัฒนะ
ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

 

Master Piece Translation Ltd., Part.
93/58 Moo 4, The Modern Group Tower, 5th Floor, Chaengwattana Road,
Klongklue, Pakkred, Nonthaburi 11120, Thailand

การส่งงานแปลคืนท่าน
เมื่อทางสำนักงานดำเนินการ
แปลเอกสาร หรือ รับรองเอกสาร เสร็จแล้ว ท่านสามารถเข้ามารับงานที่สำนักงาน หรือให้ทางสำนักงานจัดส่งเอกสารทางอีเมล์ ทางไปรษณีย์ (EMS) หรือทางแฟกซ์ก็ได้ แล้วแต่ท่านจะสะดวกวิธีใด

กรณีลูกค้าต่างประเทศ ทางสำนักงานมีบริการส่งงานทางอีเอ็มเอสถึงท่านโดยตรง โดยไม่ต้องเสียเวลาให้ญาติที่อยู่เมืองไทยส่งให้ ทำให้ลูกค้าได้รับความสะดวกและได้รับเอกสารรวดเร็วยิ่งขึ้น ค่าใช้จ่ายเรียกเก็บตามจริงตามอัตราของไปรษณีย์ไทย หรือ DHL/FedEx

ท่านลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะการนำจ่ายไปรษณีย์ได้โดยคลิกตรง TRACK & TRACE  สะดวก รวดเร็ว เอกสารปลอดภัย ตรวจสอบได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-907-5533, 081-802-4950, Line ID: @line2004, Email: translation@mptbangkok.com

วิธีใช้บริการแปลเอกสาร-รับรองเอกสาร ของศูนย์แปลเอกสาร ศูนย์แปลภาษา ที่แปลเอกสาร ที่แปลภาษา ที่รับแปลเอกสาร ชั้นนำ

กลับสู่หน้าบริการชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด