ReadyPlanet.com
dot
dot
รับแปลเอกสาร+รับรองกงสุล
รับรองเอกสารสถานทูตต่างๆ
รับรองเอกสารทนายความรับรองลายมือชื่อ
ใบขับขี่สากล+ใบขับขี่นานาชาติ
บริการยื่นขอ PAN CARD
dot
dot
bulletดาวน์โหลดหนังสือมอบอำนาจ
bulletข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
bulletสมัครเป็นนักแปลอิสระ
bulletคำถามที่พบบ่อย-แปลเอกสาร
bulletคำถามที่พบบ่อย-ใบขับขี่สากล
dot
dot
bulletติดต่อสถานทูตประเทศต่างๆ


ตรวจสอบสถานะพัสดุภัณฑ์


ใบขับขี่สากล

รับทำใบขับขี่สากล-ใบขับขี่นานาชาติ-ใบขับขี่ระหว่างประเทศ-ใบขับขี่อินเตอร์

รับทำใบขับขี่สากล/ใบขับขี่นานาชาติ / ใบขับขี่ระหว่างประเทศ (International Driving Permit) / ใบขับขี่อินเตอร์

สำหรับท่านใดที่จะเดินทางไปต่างประเทศและอาจจะต้องได้ขับขี่รถยนต์ในต่างประเทศด้วย อย่าลืมทำใบขับขี่สากลไปด้วยนะคะ นอกจากจะให้บริการแปลเอกสารเพื่อยื่นวีซ่า แปลและรับรองเอกสารทุกประเภทแล้ว มาสเตอร์ พีซ ทรานสเลชั่นยังให้บริการยื่นเรื่องขอ ใบขับขี่สากล หรือ ใบขับขี่นานาชาติ หรือใบขับขี่อินเตอร์ หรือใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ หรือใบขับขี่ระหว่างประเทศ (International Driving Permit) สำหรับลูกค้าที่ประสงค์จะขับขี่รถยนต์ในต่างประเทศ เพื่อให้ท่านสามารถขับขี่รถยนต์ในต่างประเทศได้อย่างถูกกฎหมาย

โดยท่านจะต้องเตรียมเอกสารสำหรับยื่นขอใบขับขี่สากลดังต่อไปนี้

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ที่ยังไม่หมดอายุ) ถ่ายมาให้ชัดเจน
2. สำเนาหนังสือเดินทาง (ที่ยังไม่หมดอายุ)
3. สำเนาใบขับขี่แบบตลอดชีพ หรือแบบ 5 ปี (ที่ยังไม่หมดอายุ) ถ่ายมาให้ชัดเจน
4. รูปถ่ายสีหน้าตรง ถ่ายมาให้ชัดเจน
5. สำเนาใบทะเบียนสมรส หรือใบเปลี่ยนชื่อ กรณีที่ชื่อในใบขับขี่กับหนังสือเดินทางไม่ตรงกัน

วิธีใช้บริการ

1. สามารถถ่ายรูปแล้วส่งเอกสารตามรายการข้างต้นมาทางไลน์ (Line ID: @line2004) หรือส่งมาทางอีเมล์ translation@mptbangkok.com 

2. หลังจากได้รับเอกสารและการชำระค่าบริการครบถ้วนแล้ว สำนักงานจะรีบดำเนินการจัดเตรียมเอกสารและยื่นขอใบขับขี่สากลกับกรมการขนส่งและจัดส่งเล่มคืนลูกค้าทางไปรษณีย์ EMS ภายใน 2 วันทำการ (หรือถ้าจะสะดวก จะเข้ามารับเล่มที่สำนักงานด้วยตัวท่านเองก็ได้)

อัตราค่าบริการ กรณีคนไทย 2,000 บาท กรณีต่างชาติ 2,500 บาท อัตราดังกล่าวรวมค่าใช้จ่ายทุกอย่างหมดแล้ว (ค่าธรรมเนียมคำขอ ค่าอากรแสตมป์ ค่าจัดส่งอีเอ็มเอสภายในประเทศ ไม่รวมค่าจัดส่งพัสดุไปต่างประเทศ)

หมายเหตุ: ใบขับขี่สากลมีอายุ 1 ปี เมื่อหมดอายุแล้วต้องทำใหม่ ไม่มีการต่ออายุ

นอกจากนั้น เรายังมีบริการเดินเรื่องขอ หนังสือรับรองการมีใบขับขี่ (Driving License Certificate) (คลิกดูรายละเอียด) กับ กรมการขนส่งทางบก สำหรับผู้ที่ต้องการจะทำใบขับขี่ในต่างประเทศและจำเป็นต้องมีหนังสือรับรองการมีใบขับขี่เป็นหลักฐานประกอบการสอบใบขับขี่

สะดวก รวดเร็ว คุ้มกว่าไปทำเองแน่นอน ไม่ต้องเดินทางไปทำเองและเสียเวลาวนหาที่จอดรถให้หงุดหงิดใจ

โปรดทราบ: ถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าใบขับขี่ของท่านไม่ใช่ของปลอม กรณีที่ขนส่งตรวจพบว่าใบขับขี่ของท่านเป็นของปลอม สำนักงานจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-907-5533, 081-802-4950, Line ID: @line2004, Email: translation@mptbangkok.com 

ตัวอย่างใบขับขี่สากล

 ใบขับขี่สากล ใบขับขี่อินเตอร์ ใบขับขี่ระหว่างประเทศ ใบขับขี่อินเตอร์

 

ติดต่อใช้บริการ

ใบขับขี่่สากล-ใบขับขี่นานาชาติ-ใบขับขี่อินเตอร์-ใบขับขี่ระหว่างประเทศ-รับทำใบขับขี่สากล-รับทำใบขับขี่อินเตอร์

ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่.