ReadyPlanet.com
dot
dot
รับแปลเอกสาร+รับรองกงสุล
รับรองเอกสารสถานทูตต่างๆ
รับรองเอกสารทนายความรับรองลายมือชื่อ
ใบขับขี่สากล+ใบขับขี่นานาชาติ
บริการยื่นขอ PAN CARD
dot
dot
bulletดาวน์โหลดหนังสือมอบอำนาจ
bulletข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
bulletสมัครเป็นนักแปลอิสระ
bulletคำถามที่พบบ่อย-แปลเอกสาร
bulletคำถามที่พบบ่อย-ใบขับขี่สากล
dot
dot
bulletติดต่อสถานทูตประเทศต่างๆ


ตรวจสอบสถานะพัสดุภัณฑ์


ใบขับขี่สากล

รับทำใบขับขี่สากล-ใบขับขี่นานาชาติ

บริการรับทำใบขับขี่สากล/ใบขับขี่นานาชาติ / ใบขับขี่ระหว่างประเทศ (International Driving Permit)

นอกจากให้บริการ  แปลเอกสาร และ รับรองเอกสาร  แล้วห้างหุ้นส่วนจำกัด มาสเตอร์ พีซ ทรานสเลชั่น ยังให้บริการยื่นเรื่องขอ ใบขับขี่สากล หรือ ใบขับขี่นานาชาติ หรือใบขับขี่อินเตอร์ หรือใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ หรือใบขับขี่ต่างประเทศ หรือใบขับขี่ระหว่างประเทศ (International Driving Permit) เพื่อใช้ขับขี่รถในต่างประเทศ รวมทั้งหนังสือรับรองการมีใบขับขี่ (Driving License Certificate) กับ กรมการขนส่งทางบก เอกสารที่ท่านจะต้องเตรียมมีดังต่อไปนี้

1. สำเนาหนังสือเดินทาง (ไม่หมดอายุ)
2. สำเนาบัตรประชาชน (บัตรประชาชนจะต้องไม่หมดอายุ)
3. สำเนาใบขับขี่แบบตลอดชีพ หรือแบบ 5 ปี (ที่ยังไม่หมดอายุ) ถ่ายสำเนามาให้ชัดเจน
4. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 รูป
5. สำเนาใบทะเบียนสมรส หรือใบเปลี่ยนชื่อ กรณีที่ชื่อในใบขับขี่กับหนังสือเดินทางไม่ตรงกัน
6. หนังสือมอบอำนาจ (
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม) 

2 วิธีง่ายๆในการใช้บริการ

1. ลูกค้าใช้มือถือถ่ายรูปส่งมาทางไลน์ (Line ID: 0818024950) หรือสแกนเอกสารส่งมาที่อีเมล์ translation@mptbangkok.com วิธีนี้สะดวกมาก เหมาะสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศ หรือลูกค้าที่ไม่สะดวกส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์ ท่านเพียงแค่ถ่ายรูป/สแกนเอกสารและแนบไฟล์รูปถ่ายหน้าตรงมาเท่านั้น ขั้นตอนที่เหลือสำนักงานจะดูแลให้ทุกอย่างจนเสร็จการ

2. ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารตามรายการข้างต้นและส่งมาทางไปรษณีย์ วิธีนี้เหมาะสำหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกสแกนไฟล์เอกสาร  

หลังจากได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว สำนักงานจะรีบดำเนินการยื่นขอใบขับขี่สากลกับขนส่งและจัดส่งเล่มคืนลูกค้าภายใน 2 วันทำการ

อัตราค่าบริการ กรณีคนไทย 1,500 บาท (ลูกค้าจัดส่งเอกสารและรูปถ่ายมาให้ทางไปรษณีย์) หรือ 2,000 บาท (ลูกค้าจัดส่งเอกสารมาให้ทางไลน์หรืออีเมล์) กรณีต่างชาติ 2,500 บาท อัตราดังกล่าวรวมค่าใช้จ่ายทุกอย่างหมดแล้ว (ค่าธรรมเนียมคำขอ ค่าอากรแสตมป์ ค่าจัดส่งอีเอ็มเอสภายในประเทศ ไม่รวมค่าจัดส่งไปรษณีย์ไปต่างประเทศ)

หมายเหตุ: ใบขับขี่สากลมีอายุ 1 ปี เมื่อหมดอายุแล้วต้องทำใหม่ ไม่มีการต่ออายุ

สะดวก รวดเร็ว คุ้มกว่าไปทำเองแน่นอน ไม่ต้องเดินทางไปทำเองและเสียเวลาวนหาที่จอดรถให้หงุดหงิดใจ

โปรดทราบ: ถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าใบขับขี่ของท่านไม่ใช่ของปลอม กรณีที่ขนส่งตรวจพบว่าใบขับขี่ของท่านเป็นของปลอม สำนักงานจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด

นอกจากนั้น เรายังมีบริการเดินเรื่องขอหนังสือรับรองการมีใบขับขี่ด้วย คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-907-5533, 081-802-4950, Line ID: 0818024950, Email: translation@mptbangkok.com 

ตัวอย่างใบขับขี่สากล

 ใบขับขี่สากล ใบขับขี่อินเตอร์ ใบขับขี่ระหว่างประเทศ ใบขับขี่อินเตอร์

 

ติดต่อใช้บริการ

รับทำใบขับขี่สากล ใบขับขี่อินเตอร์ ใบขับขี่นานาชาติ ใบขับขี่ระหว่างประเทศ

ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่.