ReadyPlanet.com
dot
dot
รับแปลเอกสาร+รับรองกงสุล
รับรองเอกสารสถานทูตต่างๆ
รับรองเอกสารทนายความรับรองลายมือชื่อ
ใบขับขี่สากล+ใบขับขี่นานาชาติ
บริการยื่นขอ PAN CARD
dot
dot
bulletดาวน์โหลดหนังสือมอบอำนาจ
bulletข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
bulletสมัครเป็นนักแปลอิสระ
bulletคำถามที่พบบ่อย-แปลเอกสาร
bulletคำถามที่พบบ่อย-ใบขับขี่สากล
dot
dot
bulletติดต่อสถานทูตประเทศต่างๆ


ตรวจสอบสถานะพัสดุภัณฑ์


ใบขับขี่สากล

รับทำใบขับขี่สากล-ใบขับขี่นานาชาติ

บริการรับทำใบขับขี่สากล/ใบขับขี่นานาชาติ / ใบขับขี่ระหว่างประเทศ (International Driving Permit)

นอกจากให้บริการ  แปลเอกสาร และ รับรองเอกสาร  แล้วห้างหุ้นส่วนจำกัด มาสเตอร์ พีซ ทรานสเลชั่น ยังให้บริการยื่นเรื่องขอ ใบขับขี่สากล หรือ ใบขับขี่นานาชาติ หรือใบขับขี่อินเตอร์ หรือใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ หรือใบขับขี่ต่างประเทศ หรือใบขับขี่ระหว่างประเทศ (International Driving Permit) เพื่อใช้ขับขี่รถในต่างประเทศ รวมทั้งหนังสือรับรองการมีใบขับขี่ (Driving License Certificate) กับ กรมการขนส่งทางบก เอกสารที่ท่านจะต้องเตรียมมีดังต่อไปนี้

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ที่ยังไม่หมดอายุ) ถ่ายมาให้ชัดเจน
2. สำเนาหนังสือเดินทาง (ที่ยังไม่หมดอายุ)
3. สำเนาใบขับขี่แบบตลอดชีพ หรือแบบ 5 ปี (ที่ยังไม่หมดอายุ) ถ่ายมาให้ชัดเจน
4. รูปถ่ายสีหน้าตรง ถ่ายมาให้ชัดเจน
5. สำเนาใบทะเบียนสมรส หรือใบเปลี่ยนชื่อ กรณีที่ชื่อในใบขับขี่กับหนังสือเดินทางไม่ตรงกัน

วิธีใช้บริการ

1. สามารถถ่ายรูปแล้วส่งเอกสารตามรายการข้างต้นมาทางไลน์ (Line ID: @line2004) หรือส่งมาทางอีเมล์ translation@mptbangkok.com 

2. หลังจากได้รับเอกสารและการชำระค่าบริการครบถ้วนแล้ว สำนักงานจะรีบดำเนินการจัดเตรียมเอกสารและยื่นขอใบขับขี่สากลกับกรมการขนส่งและจัดส่งเล่มคืนลูกค้าทางไปรษณีย์ EMS ภายใน 2 วันทำการ

อัตราค่าบริการ กรณีคนไทย 2,000 บาท กรณีต่างชาติ 2,500 บาท อัตราดังกล่าวรวมค่าใช้จ่ายทุกอย่างหมดแล้ว (ค่าธรรมเนียมคำขอ ค่าอากรแสตมป์ ค่าจัดส่งอีเอ็มเอสภายในประเทศ ไม่รวมค่าจัดส่งไปรษณีย์ไปต่างประเทศ)

หมายเหตุ: ใบขับขี่สากลมีอายุ 1 ปี เมื่อหมดอายุแล้วต้องทำใหม่ ไม่มีการต่ออายุ

สะดวก รวดเร็ว คุ้มกว่าไปทำเองแน่นอน ไม่ต้องเดินทางไปทำเองและเสียเวลาวนหาที่จอดรถให้หงุดหงิดใจ

โปรดทราบ: ถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าใบขับขี่ของท่านไม่ใช่ของปลอม กรณีที่ขนส่งตรวจพบว่าใบขับขี่ของท่านเป็นของปลอม สำนักงานจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด

นอกจากนั้น เรายังมีบริการเดินเรื่องขอหนังสือรับรองการมีใบขับขี่ด้วย คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-907-5533, 081-802-4950, Line ID: @line2004, Email: translation@mptbangkok.com 

ตัวอย่างใบขับขี่สากล

 ใบขับขี่สากล ใบขับขี่อินเตอร์ ใบขับขี่ระหว่างประเทศ ใบขับขี่อินเตอร์

 

ติดต่อใช้บริการ

ใบขับขี่่สากล-ใบขับขี่นานาชาติ-ใบขับขี่อินเตอร์-ใบขับขี่ระหว่างประเทศ-รับทำใบขับขี่สากล-รับทำใบขับขี่อินเตอร์

ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่.