ReadyPlanet.com
dot
dot
รับแปลเอกสาร+รับรองกงสุล
รับรองเอกสารสถานทูตต่างๆ
รับรองเอกสารทนายความรับรองลายมือชื่อ
ใบขับขี่สากล+ใบขับขี่นานาชาติ
บริการยื่นขอ PAN CARD
dot
dot
bulletดาวน์โหลดหนังสือมอบอำนาจ
bulletข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
bulletสมัครเป็นนักแปลอิสระ
bulletคำถามที่พบบ่อย-แปลเอกสาร
bulletคำถามที่พบบ่อย-ใบขับขี่สากล
dot
dot
bulletติดต่อสถานทูตประเทศต่างๆ


ตรวจสอบสถานะพัสดุภัณฑ์


บริการแปลเอกสารและรับรองเอกสารทุกชนิด

บริการแปลเอกสารและรับรองเอกสารครบวงจร

มาสเตอร์ พีซ ทรานสเลชั่น ให้บริการแปลเอกสารและรับรองเอกสารทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นด้านกฎหมาย สิ่งแวดล้อม การเงิน เทคโนโลยี การศึกษา รวมถึงเอกสารราชการส่วนบุคคลต่าง ๆ ใน 19 ภาษาดังต่อไปนี้

แปลเอกสารภาษาอังกฤษ  ภาษาอังกฤษ [ English ] แปลเอกสารภาษาเยอรมัน  ภาษาเยอรมัน [ German ] แปลเอกสารภาษาสวีเดน  ภาษาสวีเดน [ Swedish ]
แปลเอกสารภาษาจีน  ภาษาจีน [ Chinese ] แปลเอกสารภาษาฝรั่งเศส  ภาษาฝรั่งเศส [ French ] แปลเอกสารภาษาญี่ปุ่น  ภาษาญี่ปุ่น [ Japanese ]
แปลเอกสารภาษาอินโดนีเซีย  ภาษาอินโดนีเซีย [ Bahasa Indonesia ]  Myanmar_Flag  ภาษาพม่า [ Burmese ] แปลเอกสารภาษาเวียดนาม ภาษาเวียดนาม [ Vietnamese ]
รับแปลภาษากัมพูชา ภาษาเขมร [ Khmer ] รับแปลภาษาพม่า  ภาษาลาว [ Lao ]  แปลเอกสารภาษารัสเซีย ภาษารัสเซีย [ Russian ]
แปลภาษาโปรตุเกส ภาษาโปรตุเกส [ Portuguese ] แปลภาษาสเปน  ภาษาสเปน [ Spanish ]  แปลภาษาตุรกี ภาษาตุรกี [ Turkish ] 
Malaysia flag ภาษามาเลเซีย [ Malaysian ] Dutch flag  ภาษาดัตช์ [ Dutch ] รับแปลภาษาเกาหลี รับแปลเอกสารเกาหลี ภาษาเกาหลี [ Korean ]
Italian flag ภาษาอิตาลี [ Italian ]    

บริการแปลภาษา แปลเอกสารราชการต่างๆ พร้อมรับรองเอกสารจากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และสถานทูตประเทศต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย

บริการรับแปลเอกสารและรับรองเอกสารประเภทต่างๆ เช่น รับแปลเอกสารภาษาต่างๆ เช่น
รับแปลหนังสือรับรองบริษัทและเอกสารการจดทะเบียนบริษัท รับแปลภาษาอังกฤษ
รับแปลงบการเงิน รับแปลภาษาจีน
รับแปลใบเกิด-สูติบัตร รับแปลภาษาญี่ปุ่น
รับแปลใบหย่า-ทะเบียนหย่า รับแปลภาษารัสเซีย
รับแปลทะเบียนสมรส รับแปลภาษาอินโดนีเซีย
รับแปลบัตรประชาชน รับแปลภาษาฝรั่งเศส
รับแปลทะเบียนบ้าน รับแปลภาษาสเปน
รับแปลใบเปลี่ยนชื่อ รับแปลภาษาพม่า
รับแปลใบเปลี่ยนนามสกุล รับแปลทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว
รับแปลเอกสารขอวีซ่า รับแปลปริญญาบัตรพร้อมรับรองเอกสารครบวงจร
รับแปลหนังสือยินยอมให้บุตรหรือผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ รับแปลใบทะเบียนพาณิชย์-ใบทะเบียนการค้า
รับแปลหนังสือรับรองการใช้อำนาจปกครองบุตร รับแปลเอกสารด้านบัญชีและใบภาษีต่างๆทุกประเภท
รับแปลหนังสือรับรองการทำงาน/หนังสือรับรองเงินเดือน รับแปลใบทหาร/เอกสารทางทหารต่างๆ
บริการรับรองเอกสารกงสุลทางไปรษณีย์ รับแปลโฉนดที่ดิน โฉนดห้องชุด
รับแปลกรมธรรม์ประกันภัย รับแปลทรานสคริปต์/ปริญญาบัตร
รับแปลใบรับรองโสด/หนังสือรับรองโสด รับแปลใบรับรองแพทย์ (Medical Certificate)
รับแปลใบขับขี่รถยนต์ ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ รับแปลบิลค่าน้ำ-บิลค่าไฟฟ้า-บิลค่าโทรศัพท์
รับแปลพาสปอร์ต-รับแปลหนังสือเดินทาง รับแปลสัญญาภาษาอังกฤษทุกชนิด
รับแปลทะเบียนสมรสประเทศอังกฤษ - การจดทะเบียนสมรสกับชาวลาว
รับแปลทะเบียนสมรสประเทศเนเธอร์แลนด์ - รับแปลทะเบียนสมรสประเทศเดนมาร์ก
รับแปลหนังสือรับรองโสดเวียดนาม - รับแปลหนังสือเดินทางประเทศลาว
รับแปลหนังสือเดินทางฮ่องกง - รับแปลใบนวดพร้อมรับรองกงสุลและสถานทูต
รับแปลมรณบัตรพร้อมรับรองกงสุล - รับแปลเอกสารแต่งงานพร้อมรับรองกงสุล
รับแปลภาษามาเลเซีย พร้อมบริการรับรองสถานทูตและกรมการกงสุล - รับแปลภาษาตุรกี พร้อมรับรองสถานทูตและกงสุล
รับแปลภาษาดัตช์ พร้อมรับรองเอกสารครบวงจร - รับแปลภาษาเยอรมันโดยสถาบันที่ได้รับการรับรอง
รับแปลภาษาโปรตุเกส โดยผู้เชี่ยวชาญประสบการณ์สูง - รับแปลภาษาเกาหลี พร้อมรับรองเอกสารครบวงจร
รับแปลเอกสารแต่งงานกับชาวญี่ปุ่น พร้อมรับรองเอกสารครบวงจร - รับแปลเอกสารเพื่อแต่งงานกับชาวเดนมาร์ก
รับแปลเอกสารแต่งงานกับชาวมาเลเซีย พร้อมรับรองกงสุลและสถานทูต - รับแปลเอกสารแต่งงานกับชาวฝรั่งเศส พร้อมรับรอง
รับแปลใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) พร้อมรับรองครบวงจร - บริการรับรองคำแปลเอกสาร รับรองคำแปลถูกต้อง
รับแปลประกาศนียบัตรพร้อมรับรองเอกสาร  

หากท่านไม่สะดวกนำเอกสารเข้ามาให้ที่สำนักงานด้วยตนเอง ท่านสามารถส่งเอกสารต่าง ๆ เข้ามาทางไปรษณีย์อีเอ็มเอส [EMS] สำนักงานจะดูแลเอกสารของท่านอย่างดีที่สุด และดำเนินการทุกขั้นตอนแทนท่านจนเสร็จการ จากนั้น จะส่งเอกสารคืนท่านทางไปรษณีย์ EMS โดยท่านสามารถตรวจสอบสถานะการนำส่งได้จาก TRACK & TRACE ที่ลงประกาศในหน้าเว็บไซต์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-907-5533, 081-802-4950 อีเมล์: translation@mptbangkok.com  Line ID: @line2004

 รับแปลเอกสาร

กลับสู่หน้าบริการชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด