ReadyPlanet.com
dot
dot
รับแปลเอกสาร+รับรองกงสุล
รับรองเอกสารสถานทูตต่างๆ
รับรองเอกสารทนายความรับรองลายมือชื่อ
ใบขับขี่สากล+ใบขับขี่นานาชาติ
บริการยื่นขอ PAN CARD
dot
dot
bulletดาวน์โหลดหนังสือมอบอำนาจ
bulletข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
bulletสมัครเป็นนักแปลอิสระ
bulletคำถามที่พบบ่อย-แปลเอกสาร
bulletคำถามที่พบบ่อย-ใบขับขี่สากล
dot
dot
bulletติดต่อสถานทูตประเทศต่างๆ


ตรวจสอบสถานะพัสดุภัณฑ์


รับแปลภาษารัสเซีย พร้อมรับรองเอกสาร โดยทีมงานมืออาชีพ

รับแปลภาษารัสเซีย

รับแปลภาษารัสเซีย พร้อมบริการรับรองเอกสาร  (Line ID: @line2004, Tel: 02-9075533)

รัสเซีย นับเป็นมิตรประเทศที่สำคัญประเทศหนึ่งของไทย ประเทศรัสเซียและไทย มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมายาวนานในทุกด้าน ตั้งแต่ด้านการทูต งานด้านวัฒนธรรม การศึกษา การท่องเที่ยว ความร่วมมือด้านความมั่นคง และโดยเฉพาะธุรกิจ การลงทุนและการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งไทยต้องพึ่งพาสินค้าในกลุ่มพลังงานและวัตถุดิบจากรัสเซียในปริมาณมากทุกปี ในขณะที่ประเทศไทยก็มีสินค้าส่งออกที่หลากหลายไปยังรัสเซีย เนื่องจากรัสเซียและไทยมีความตกลงต่างๆ ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ  กิจกรรมด้านความสัมพันธ์ระหว่างไทยและรัสเซียจึงมีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้นทุกด้านในอนาคต นอกจากนี้ ในบางจังหวัดของไทย ยังมีนักลงทุนชาวรัสเซียเข้ามาลงทุนทำธุรกิจอยู่ไม่น้อย 

มาสเตอร์ พีซ ทรานสเลชั่น รับแปลภาษารัสเซียพร้อมบริการรับรองเอกสารแบบครบวงจร เรามีนักแปลผู้เชี่ยวชาญภาษารัสเซียที่เข้าใจในขนบธรรมเนียมทั้งของรัสเซียและของไทย และเข้าใจความต้องการของลูกค้า มีความรู้เกี่ยวกับเอกสารและขั้นตอน ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมบริการรับรองเอกสารเพื่อให้ท่านสามารถนำเอกสารไปใช้ได้ตามที่ต้องการ

มาสเตอร์ พีซ ทรานสเลชั่น ให้บริการรับแปลภาษารัสเซีย พร้อมรับประกันความถูกต้องของงานแปล ครอบคลุมเนื้อหาทุกรูปแบบ ตั้งแต่งานแปลด้านธุรกิจการค้าทั่วไป ด้านกฎหมาย การตลาด การค้า สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี การเงิน การศึกษา วิศวกรรม ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ ฯลฯ พร้อมบริการรับรองเอกสารครบวงจร 

เอกสารที่ให้บริการแปลเป็นภาษารัสเซีย เช่น

-ใบรับรองผลการเรียน -ปริญญาบัตร -ทรานสคริปต์
-ประกาศนียบัตรต่างๆ -ใบอนุญาตประเภทต่างๆ -รายงานการประชุม
-หนัสือรับรองการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท -เอกสารสำหรับใช้ในการประกวดราคา -เอกสารคู่มือการใช้สินค้า
-หนังสือรับรองรายการจดทะเบียน -หนังสือสัญญาซื้อขาย -สัญญาแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย
-เอกสารด้านภาษีอากร -เอกสารด้านการจดทะเบียนรถยนต์ -เอกสารอื่นๆทุกประเภ

นอกจากนั้น บริการรับแปลภาษารัสเซียของมาสเตอร์ พีซ ทรานสเลชั่น ยังครอบคลุมไปถึงเอกสารราชการต่างๆ เช่น บัตรประชาชน สูติบัตร ทะเบียนบ้าน หนังสือรับรองโสด ฯลฯ พร้อมบริการรับรองเอกสาร ด้วยประสบการณ์การให้บริการแปลภาษารัสเซียมากว่า 15 ปี 

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการรับแปลภาษารัสเซียได้ที่ โทร 02-9075533 มือถือ 081-9174353  LINE ID: @line2004

ตัวอย่างงานแปลภาษารัสเซีย

 รับแปลภาษารัสเซีย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

รับแปลภาษารัสเซีย

กลับสู่หน้าหลัก | วิธีใช้บริการ | วิธีชำระค่าบริการ | ติดต่อสำนักงานชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดรับแปลเอกสารและรับแปลภาษาทุกชนิด