ReadyPlanet.com
dot
dot
bulletรับรองกงสุล/Legalization
bulletรับรองสถานทูต/Embassy
bulletรับรองทนาย/Lawyer
bulletรับทำใบขับขี่สากล
bulletรับทำ PAN CARD
dot
dot
bulletDownload หนังสือมอบอำนาจ
bulletCompany Profile
bulletJob Opportunity
bulletFAQ-แปลเอกสาร
bulletFAQ-ใบขับขี่สากล
dot
dot
bulletติดต่อสถานทูตประเทศต่างๆ
ทำไมต้องมีหนังสือรับรองประวัติอาชญากรรม

ทำไมต้องมีหนังสือรับรองประวัติอาชญากรรม

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองประวัติอาชญากรรม

หนังสือรับรองประวัติอาชญากรรมเป็นเอกสารที่ออกโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกอบการพิสูจน์ตัวบุคคลว่า ไม่มีประวัติอาชญากรรม หรือมีคดีอาญาใดๆติดตัวและไม่มีภัยต่อความมั่นคง เพื่อยื่นยันต่อสถานทูตต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยหรือหน่วยงานอื่นในต่างประเทศ รวมไปถึงหน่วยงานราชการไทยที่เราต้องการทำเรื่องติดต่อ เรียกได้ว่าหนังสือรับรองประวัติอาชญากรรมเป็นความบริสุทธิ์ที่ยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรนั่นเอง!

หลักฐานประกอบการยื่นขอหนังสือรับรองประวัติอาชญากรรม เตรียมไว้ให้พร้อมและเพื่อให้การดำเนินงานราบรื่นง่ายดาย

 1. แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำหรับยื่นขอคำรองในการทำหนังสือรับรองประวัติอาชญากรรม
 2. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ขอยื่นคำร้อง (Passport) อายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน
 3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอยื่นคำร้อง
 4. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอยื่นคำร้อง
 5. สำเนาหลักฐานการ เปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี)
 6. สำเนาใบสำคัญการ สมรส / หย่า (ถ้ามี)
 7. สำเนาหลักฐานทางทหารของชายผู้ขอยื่นคำร้อง สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 17-45 ปี ขึ้นไป (เช่น สด.8, สด.9, สด.43, ใบ รด. หรือ หนังสือผ่อนผันทหาร ฯลฯ)
 8. หนังสือแสดงความยินยอมจากผู้ปกครอง กรณีเป็นที่ผู้ขอยื่นคำร้องเป็นผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 20 ปี)
 9. หนังสือส่งตัวขอตรวจสอบประวัติจากทางสถานทูต ในกรณีที่ต้องการเอกสารหนังสือรับรองประวัติอาชญากรรมประกอบการดำเนินการระหว่างประเทศ
 10. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า, เอกสารใบ request for record check from immigration ในกรณีที่ผู้ยื่นอยู่ในเมืองไทย
 11. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป ในกรณีผู้ยื่นไม่ได้อยู่ในเมืองไทย
 12. แผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือ (Finger Print) จำนวน 2 แผ่น (สามารถขอทำได้ที่ สถานทูตไทยประจำเทศนั้นๆ หรือสถานีตำรวจในประเทศนั้นๆ) ในกรณีผู้ยื่นไม่ได้อยู่ในเมืองไทย
 13. ค่าธรรมเนียมตรวจสอบประวัติ จำนวน 100 บาท

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองประวัติอาชญากรรม ดูเหมือนจะมีรายละเอียดและใช้เวลาค่อนข้างนาน เพราะฉะนั้นแล้วคุณอาจจะต้องเตรียมเอกสารและคำขอหนังสือรับรองประวัติอาชญากรรมไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ หรือหาคนที่ไว้ใจได้มาช่วยคุณจัดการ และจะทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นเป็นกอง ทำให้มีเวลาไปเตรียมเอกสารอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของคุณ

  คลิกเพื่อเพิ่มศูนย์แปลเอกสารมาสเตอร์ พีซ เป็นเพื่อน คลิกเพื่อโทรหาเรา  

 

หนังสือรับรองประวัติอาชญากรรมจำเป็นสำหรับใครบ้าง

หนังสือรับรองประวัติอาชญากรรมฟังดูเหมือนเป็นเรื่องไกลตัวที่ทั้งชีวิตมีโอกาสได้ต้องใช้เอกสารนี้อยู่น้อยครั้ง แต่ก็เป็นเอกสารชิ้นสำคัญที่มักใช้ในหน่วยงานราชการทั้งในประเทศ ระหว่างประเทศและต่างประเทศ คุณอาจคิดว่าเอกสารนี้ไม่จำเป็นนัก แต่ไม่แน่ว่าวันหนึ่ง คุณอาจเป็นคนที่ต้องการเอกสารสำคัญฉบับนี้ก็เป็นได้ มาดูกันว่าใครบ้างที่ต้องการหนังสือรับรองประวัติอาชญากรรมสำหรับใช้ในการดำเนินงานต่างๆ บ้าง

 1. ผู้ต้องการไปศึกษาต่อต่างประเทศ (ตั้งแต่ 6 เดือน ขึ้นไป)หนังสือรับรองประวัติอาชญากรรมสำหรับการเข้าเรียนในต่างประเทศนั้นเป็นการยืนยันว่าผู้เรียนมีความประพฤติเหมาะสมและจะไม่สร้างปัญหาในโรงเรียนนั่นเอง

 2. การแต่งงาน (คู่สมรสเป็นชาวต่างชาติ จะเดินทางไปอยู่กับคู่สมรสในต่างประเทศ) การแต่งงานกับคนต่างสัญชาตินั้น จำเป็นต้องยืนยันความประพฤติด้วยหนังสือรับรองประวัติอาชญากรรมเนื่องจากวีซ่าของผู้สมรสก็จะเปลี่ยนไป ทำให้ต้องได้รับการยืนยันประวัติก่อนนั่นเอง

 3. การไปทำงานต่างประเทศการโยกย้ายข้ามพรมแดน ถึงแม้จะเป็นเรื่องขั่วคราว ก็ต้องยืนยันด้วยหนังสือรับรองประวัติอาชญากรรมเพื่อให้ประเทศที่คุณย้ายไปทำงานได้มั่นใจว่าวีซ่าที่จะให้ต้องไม่ทำให้ประเทศนั้นๆ มีปัญหามากกว่าเดิม

 4. การขอทะเบียนบ้านหรือย้ายที่อยู่ ไม่ว่าจะเป็นการย้ายในประเทศหรือต่างประเทศ หนังสือรับรองประวัติอาชญากรรมล้วนจำเป็นทั้งสิ้น เนื่องจากการโยกย้ายถิ่นฐานเป็นการโยกย้ายเชิงถาวรในเอกสารราชการ ดังนั้น การตรวจสอบประวัติผู้โยกย้ายจึงเป็นเรื่องจำเป็นกับหน่วยราชการท้องที่แต่ละที่ รวมไปถึงแต่ละประเทศอีกด้วย

 5. กรณีอื่นๆ เช่น ขอรับบุตรบุญธรรม, การสอบเข้าระบบราชการ บางอย่างที่ต้องการทำผ่านระบบรัฐนั้นต้องยืนยันความประพฤติด้วยหนังสือรับรองประวัติอาชญากรรมอยู่เสมอเนื่องจากเป็นการกระทำที่อาจส่งผลทั้งในเชิงระบบและการกระทำ ที่อาจส่งผลกับอนาคตได้

หากคุณเป็นคนที่กำลังจะต้องทำสิ่งเหล่านี้ เตรียมเอกสารสำหรับการหนังสือรับรองประวัติอาชญากรรมไว้ได้เลย เพราะการดำเนินงานนั้นอาจใช้เวลาประมาณ 7 วันทำการขึ้นไป ซึ่งคุณเองก็มีเอกสารอื่นๆต้องเตรียมอีกมาก เพื่อให้การโยกย้ายหรือธุรกรรมของคุณสำเร็จลุล่วงไปได้โดยง่าย การเตรียมการให้พร้อมตั้งแต่เนิ่นๆ นั้น จะช่วยได้อย่างมาก หรือหากคุณเป็นคนที่ไม่มีเวลาจัดการงานเอกสารต่างๆ ลองเข้ามาปรึกษากับมาสเตอร์ พีซ ทรานสเลชั่น เรามีบริการรับทำเอกสาร หนังสือรับรองประวัติอาชญากรรม แปลเอกสารราชการต่างๆ ในราคาและการบริการที่สมเหตุสมผล

ติดต่อเรา มาสเตอร์ พีซ ทรานสเลชั่น
โทร : 02-9075533, 081-8024950
Line ID :
@line2004
Email : 
mpttranslator@gmail.com  
บทความสาระน่ารู้

เอกสารใดบ้างที่เป็นที่นิยมสำหรับการแปลเอกสาร
ทำไมยื่นวีซ่าต้องใช้หนังสือรับรองความประพฤติ
How to เลือกศูนย์แปลภาษาน่าเชื่อถือ ได้งานดี มีคุณภาพ
6 เหตุผล การเลือกใช้บริการแปลเอกสาร VS การแปลด้วยตนเอง
ทำไมต้องแปลเอกสารพร้อมรับรอง? เอกสารใดบ้างที่ต้องรับรอง
ทำไมการประกอบธุรกิจต้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
ความสำคัญของหนังสือรับรองความประพฤติ
ความแตกต่างของใบขับขี่สากลแต่ละประเภท
ขั้นตอนการทำใบขับขี่สากลในประเทศไทย
ทำไมต้องแปลเอกสารที่ มาสเตอร์ พีซ ทรานสเลชั่น