ReadyPlanet.com
dot
dot
bulletรับรองกงสุล/Legalization
bulletรับรองสถานทูต/Embassy
bulletรับรองทนาย/Lawyer
bulletรับทำใบขับขี่สากล
bulletรับทำ PAN CARD
dot
dot
bulletDownload หนังสือมอบอำนาจ
bulletCompany Profile
bulletJob Opportunity
bulletFAQ-แปลเอกสาร
bulletFAQ-ใบขับขี่สากล
dot
dot
bulletติดต่อสถานทูตประเทศต่างๆ
รับแปลภาษาสเปน (Spanish) พร้อมรับรองคำแปลถูกต้อง

English

 รับแปลภาษาสเปน

รับแปลภาษาสเปน (Spanish translation service) พร้อมบริการรับรองกรมการกงสุลและสถานทูตสเปนครบวงจร ( Line ID: @line2004, Tel: 02-9075533)

ภาษาสเปน เป็นอีกภาษาหนึ่งที่มีการใช้งานมากที่สุดของประชากรรวม 24 ประเทศทั่วโลก ประเทศไทยและสเปนมีความสัมพันธ์ทางการค้ากันอยู่อย่างต่อเนื่อง ทั้งในการส่งออกและนำเข้าสินค้า ในระดับภาครัฐมีการบรรลุข้อตกลงด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม เช่นเดียวกันกับภาคเอกชนที่มีการประสานความร่วมมือด้านการค้า ตลอดจนธุรกิจบริการไทยที่มีการขยายตลาดไปยังประเทศสเปน เช่น นวดแผนไทยและสปา เป็นต้น ประเทศสเปนจึงเป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีความสำคัญและเป็นจุดหมายด้านการลงทุนของผู้ประกอบการไทย  ซึ่งขั้นตอนในการจัดตั้งธุรกิจหรือนำเข้าและส่งออกสินค้าล้วนต้องใช้เอกสารที่แปลเป็นภาษาสเปนและได้รับการรับรองโดยหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

มาสเตอร์ พีซ ทรานสเลชั่น มีบริการรับแปลภาษาสเปน ทั้ง รับแปลภาษาสเปนเป็นภาษาไทย (Spanish to Thai) รับแปลภาษาไทยเป็นภาษาสเปน (Thai to Spanish) รับแปลภาษาสเปนเป็นภาษาอังกฤษ (Spanish to English) รับแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาสเปน (English to Spanish) รับแปลภาษาสเปนเป็นภาษาอื่นๆ (Spanish to other languages as requested) พร้อมดำเนินการเพื่อรับรองคำแปลเอกสารอย่างครบวงจร ทั้งกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และสถานทูตสเปนประจำประเทศไทย

เอกสารที่ให้บริการรับแปลเป็นภาษาสเปน เช่น 

  • แปลเอกสารด้านธุรกิจทั่วไป หนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท เอกสารสัญญาประเภทต่างๆ 

  • แปลเอกสารทางด้านการศึกษา เช่น ทรานสคริปต์ หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา หนังสือรับรองผลการเรียน หนังสือเทียบโอนหน่วยกิต
  • แปลเอกสารทางด้านเทคนิค เช่น ข้อมูลจำเพาะสินค้า โบรชัวร์สินค้า รายละเอียดผลิตภัณฑ์ คู่มือการใช้งาน 

ตัวอย่างเอกสารแปลภาษาสเปน

รับแปลภาษาสเปน

มาสเตอร์ พีซ ทรานสเลชั่น บริการรับแปลภาษาสเปน ครอบคลุมทุกความต้องการ ตั้งแต่เอกสารด้านกฎหมาย การตลาด ธุรกิจ การค้า สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี การเงิน การศึกษา วิศวกรรม ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ ฯลฯ และรับรองเอกสารกับหน่วยงานต่างๆ เช่น สูติบัตร ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ทะเบียนสมรส ฯลฯ กับหน่วยงานต่างๆ อาทิ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ (Legalization) และรับรองเอกสารกับสถานทูตประเทศสเปนในประเทศไทย (Authentication)  

มาสเตอร์ พีซ ทรานสเลชั่น ให้บริการรับแปลภาษาสเปน โดยทีมนักแปลมืออาชีพที่เข้าใจในความต้องการของลูกค้า มีความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนด้านเอกสารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เอื้อให้ลูกค้าสามารถต่อยอดความต้องการทางธุรกิจได้โดยไร้ข้อจำกัดด้านภาษา ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2907 5533-6, 081-8024950 หรือที่ไลน์ ID: @line2004 เพื่อรับคำปรึกษาเบื้องต้นฟรี

 

  คลิกเพื่อเพิ่มศูนย์แปลเอกสารมาสเตอร์ พีซ เป็นเพื่อน คลิกเพื่อโทรหาเรา  

สถานที่รับแปลภาษาสเปน

  

กลับสู่หน้าหลัก | วิธีใช้บริการ | วิธีชำระค่าบริการ | ติดต่อสำนักงานชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
รับแปลเอกสารและรับแปลภาษาทุกชนิด