ReadyPlanet.com
dot
dot
bulletรับรองกงสุล/Legalization
bulletรับรองสถานทูต/Embassy
bulletรับรองทนาย/Lawyer
bulletรับทำใบขับขี่สากล
bulletรับทำ PAN CARD
dot
dot
bulletDownload หนังสือมอบอำนาจ
bulletCompany Profile
bulletJob Opportunity
bulletFAQ-แปลเอกสาร
bulletFAQ-ใบขับขี่สากล
dot
dot
bulletติดต่อสถานทูตประเทศต่างๆ
รับแปลใบเกิด-รับแปลใบสูติบัตร พร้อมบริการรับรองกงสุล

รับแปลสูติบัตร

รับแปลใบเกิด /รับแปลใบสูติบัตร (Birth Certificate)

ใบเกิดหรือใบสูติบัตร ถือเป็นเอกสารสำคัญที่จำเป็นต้องใช้เพื่อเป็นเอกสารประกอบในการยื่นคำร้องต่างๆทั้งในและต่างประเทศ ใบเกิดหรือใบสูติบัตรมีรูปร่างหน้าตาหลากหลายลักษณะและแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ แม้แต่ในประเทศไทยเอง ใบเกิดหรือใบสูติบัตรก็ยังมีรูปร่างที่แตกต่างกันซึ่งโดยทั่วไปก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านเกิดในช่วงใด 

ในการใบสูติบัตร (ใบเกิด) ถ้าเป็นการแปลเพื่อนำไปใช้อ้างอิงทั้งในต่างประเทศนั้น จะต้องแปลให้ถูกต้องตามหลักการแปลที่กรมการกงสุลกำหนด ทั้งการจัดรูปแบบให้สวยงามตรงตามต้นฉบับ การใช้คำศัพท์บัญญัติให้ถูกต้อง การใช้คำศัพท์เฉพาะต่างๆให้เป็นไปตามที่กำหนด รวมถึงการสะกดชื่อของบุคคลในเอกสารที่จะต้องให้ตรงกับหนังสือเดินทาง เป็นต้น เหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่สำคัญที่มองข้ามไม่ได้ และห้ามผิดพลาดอย่างเด็ดขาด มิเช่นนั้นแล้ว ท่านจะไม่สามารถนำคำแปลเอกสารไปใช้อ้างอิงได้ 

มาสเตอร์ พีซ  ทรานสเลชั่น รับแปลใบเกิดและรับแปลใบสูติบัตรโดยยึดหลักการแปลตามที่กรมการกงสุลกำหนดอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ กรมการกงสุลอาจจะมีปรับเปลี่ยนการใช้คำศัพท์ในการแปลหรือศัพท์บัญญัติบางอย่างอยู่เรื่อยๆ เราก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนการแปลให้สอดคล้องหลักการของกรมการกงสุลอยู่เสมอ ทั้งนี้ ในการรับแปลใบเกิดและรับแปลใบสูติบัตรนั้น ก่อนส่งมอบงาน จะต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องของงานแปลทุกครั้ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริการรับแปลใบเกิด/ใบสูติบัตร จะมีความถูกต้องและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของกรมการกงสุลอยู่เสมอ


บริการนำเอกสารคำแปลไปยื่นรับรองที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ (ถนนแจ้งวัฒนะ)

เพื่อให้คำแปลเอกสารมีความสมบูรณ์ และมีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย สามารถนำไปใช้อ้างอิงในต่างประเทศได้ มาสเตอร์ พีซ ทรานสเลชั่น มีบริการเดินเรื่องรับรองคำแปลเอกสารกับกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เพียงท่านลูกค้ามอบอำนาจให้กับสำนักงานดำเนินการแทน ขั้นตอนที่เหลือทั้งหมด ทางสำนักงานจะดำเนินการจนแล้วเสร็จโดยที่ท่านไม่จำเป็นต้องเสียเวลาเข้ามาดำเนินการด้วยตนเอง ทำให้ลูกค้าได้รับความสะดวกและสามารถใช้บริการได้จากทั่วทุกมุมโลก 

อัตราค่าบริการเดินเรื่องรับรองเอกสารกับกรมการกงสุล เริ่มต้นเพียง 1,200 บาท เท่านั้น ซึ่งเป็นอัตราที่ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมของกรมการกงสุล (ค่าธรรมเนียมของกรมการกงสุลชุดละ 400 บาท)


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการแปลใบเกิด/ใบสูติบัตรได้ที่ 02-907-5533, 081-802-4950, LINE ID: @line2004, Email: mpttranslator@gmail.com

 

  คลิกเพื่อเพิ่มศูนย์แปลเอกสารมาสเตอร์ พีซ เป็นเพื่อน คลิกเพื่อโทรหาเรา  

รับแปลใบเกิด รับแปลสูติบัตร

 

กลับสู่หน้าหลัก | วิธีใช้บริการ | วิธีชำระค่าบริการ | ติดต่อสำนักงานชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
บทความพิเศษ