ReadyPlanet.com
dot
dot
bulletรับรองกงสุล/Legalization
bulletรับรองสถานทูต/Embassy
bulletรับรองทนาย/Lawyer
bulletรับทำใบขับขี่สากล
bulletรับทำ PAN CARD
dot
dot
bulletDownload หนังสือมอบอำนาจ
bulletCompany Profile
bulletJob Opportunity
bulletFAQ-แปลเอกสาร
bulletFAQ-ใบขับขี่สากล
dot
dot
bulletติดต่อสถานทูตประเทศต่างๆ
รับทำใบขับขี่สากล

English

รับทำใบขับขี่สากล-ใบขับขี่นานาชาติ-ใบขับขี่ระหว่างประเทศ-ใบขับขี่อินเตอร์

มาสเตอร์ พีซ ทรานสเลชั่น บริการรับให้คำปรึกษาและทำใบขับขี่สากล
ใบขับขี่ระหว่างประเทศ กับกรมการขนส่งทางบก

บริการรับให้คำปรึกษาในการทำใบขับขี่สากล ใช้บริการได้จากทั่วประเทศและทั่วโลก ส่งเอกสารผ่านทาง LINE ได้

ใบขับขี่สากลถือเป็นเอกสารสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการขับขี่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ในต่างประเทศ ซึ่งผู้ที่จะสามารถขอใบขับขี่สากลได้นั้น จะต้องเป็นผู้ที่ถือใบขับขี่ไทยประเภท 5 ปีหรือตลอดชีพเสียก่อน ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างชาติก็ต้องเข้าเงื่อนไขข้อนี้ สำหรับผู้ที่ถือใบขับขี่ไทยประเภทชั่วคราวหรือหนึ่งปีจะยังไม่สามารถขอใบขับขี่สากลได้ ต้องรอต่ออายุใบขับขี่ให้ได้แบบ 5 ปีเสียก่อน ใบขับขี่สากลมีอายุ 1 ปีนับจากวันที่ออกให้ เมื่อหมดอายุแล้วสามารถทำใหม่ได้โดยจะไม่ใช่การต่ออายุจากเล่มเก่า ต้องขอเล่มใหม่เท่านั้น หรือสามารถขอเล่มใหม่ก่อนที่เล่มเก่าจะหมดอายุไม่เกินหนึ่งเดือน ใบขับขี่สากลอาจเรียกได้อีกหลายชื่อ เช่น ใบขับขี่อินเตอร์ ใบขับขี่นานาชาติ ใบขับขี่ระหว่างประเทศ, international driving permit เป็นต้น ซึ่งไม่ว่าจะเรียกอย่างไร ก็คือเอกสารสำคัญที่แสดงว่าผู้ถือสามารถขับขี่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ในต่างประเทศได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย สำหรับท่านที่อาศัยอยู่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ สามารถติดต่อใช้บริการรับให้คำปรึกษา "ทำใบขับขี่สากล" ของเราได้ง่ายๆ โดยจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ที่ยังไม่หมดอายุ) ถ่ายมาให้ชัดเจน
  2. สำเนาหนังสือเดินทาง (ที่ยังไม่หมดอายุ)
  3. สำเนาใบขับขี่แบบตลอดชีพ หรือแบบ 5 ปี (ที่ยังไม่หมดอายุ) ถ่ายมาให้ชัดเจน
  4. รูปถ่ายสีหน้าตรง ถ่ายมาให้ชัดเจน
  5. สำเนาใบทะเบียนสมรส หรือใบเปลี่ยนชื่อ กรณีที่ชื่อในใบขับขี่กับหนังสือเดินทางไม่ตรงกัน

ขั้นตอนที่เหลือหลังจากนั้น ทางเจ้าหน้าที่ของเราจะดำเนินการแทนท่านทั้งหมด โดยที่ท่านไม่ต้องเสียเวลาออกมาดำเนินการด้วยตนเอง ช่วยให้ท่านได้รับความสะดวก รวดเร็ว และคุ้มค่า ไม่ต้องผจญปัญหารถติดและหาที่จอดรถยาก (มากกกกก)

ระยะเวลาดำเนินการ
หลังจากได้รับเอกสารและการชำระค่าบริการครบถ้วนแล้ว สำนักงานจะรีบดำเนินการจัดเตรียมเอกสารและยื่นขอ
ใบขับขี่สากลกับกรมการขนส่งและจัดส่งเล่มคืนลูกค้าทางไปรษณีย์ EMS (กรณีลูกค้าอยู่ต่างประเทศจะจัดส่งโดย DHL) ภายใน 1-2 วันทำการ (หรือถ้าจะสะดวก จะเข้ามารับเล่มที่สำนักงานด้วยตัวท่านเองก็ได้ค่ะ)

อัตราค่าบริการ
กรณีคนไทย 2,000 บาท กรณีต่างชาติ 2,500 บาท อัตราดังกล่าวรวมค่าใช้จ่ายทุกอย่างหมดแล้ว (ค่าธรรมเนียมคำขอ ค่าอากรแสตมป์ ค่าจัดส่งอีเอ็มเอสภายในประเทศ ไม่รวมค่าจัดส่งพัสดุไปต่างประเทศ) บริการที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนั้น เรายังมีบริการให้คำปรึกษาการขอหนังสือรับรองการมีใบขับขี่ (Driving License Certificate) (คลิกดูรายละเอียด) กับ กรมการขนส่งทางบก สำหรับผู้ที่ต้องการจะทำใบขับขี่ในต่างประเทศและจำเป็นต้องมีหนังสือรับรองการมีใบขับขี่เป็นหลักฐานประกอบการสอบใบขับขี่

โปรดทราบ: ถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าใบขับขี่ของท่านไม่ใช่ของปลอม กรณีที่ขนส่งตรวจพบว่าใบขับขี่ของท่านเป็นของปลอม สำนักงานจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด


ติดต่อเรา มาสเตอร์ พีซ ทรานสเลชั่น โทร : 02-9075533, 081-8024950 Line ID : @line2004 Email : mpttranslator@gmail.com  

ตัวอย่างใบขับขี่สากล

 รับทำใบขับขี่สากล,ใบขับขี่สากล,ใบขับขี่ระหว่างประเทศ,ใบขับขี่อินเตอร์,ใบขับขี่นานาชาติ

 

 

  คลิกเพื่อเพิ่มศูนย์แปลเอกสารมาสเตอร์ พีซ เป็นเพื่อน คลิกเพื่อโทรหาเรา  

 


ติดต่อใช้บริการ

รับทำใบขับขี่สากล รับทำใบขับขี่อินเตอร์ รับทำใบจับขี่นานาชาติ รับทำใบขับขี่ระหวา่งประเทศ

ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่.