ReadyPlanet.com
dot
dot
bulletรับรองกงสุล/Legalization
bulletรับรองสถานทูต/Embassy
bulletรับรองทนาย/Lawyer
bulletรับทำใบขับขี่สากล
bulletรับทำ PAN CARD
dot
dot
bulletDownload หนังสือมอบอำนาจ
bulletCompany Profile
bulletJob Opportunity
bulletFAQ-แปลเอกสาร
bulletFAQ-ใบขับขี่สากล
dot
dot
bulletติดต่อสถานทูตประเทศต่างๆ
บริการล่าม article

 บริการจัดส่งล่ามอาชีพ

English

บริการจัดส่งล่ามอาชีพ

ความแตกต่างทางด้านภาษา คืออุปสรรคที่สำคัญในการประกอบธุรกิจของท่าน ล่ามแปลภาษาคือสื่อกลางที่ถ่ายทอดการสื่อสารจากภาษาหนึ่งไปยังอีกภาษาหนึ่ง ช่วยให้ท่านไม่ต้องกังวลกับอุปสรรคด้านการสื่อสารอีกต่อไป

มาสเตอร์ พีซ ทรานสเลชั่น ให้บริการจัดส่งล่ามมืออาชีพมากประสบการณ์ เพื่อคอยสนับสนุนธุรกิจของท่านในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นล่ามอังกฤษ ล่ามจีน ล่ามเกาหลี ล่ามอิตาลี และล่ามอื่น ๆ

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-907-5533, 081-802-4950 หรืออีเมล์ translation@mptbangkok.com, Line ID: @line2004

 

  คลิกเพื่อเพิ่มศูนย์แปลเอกสารมาสเตอร์ พีซ เป็นเพื่อน คลิกเพื่อโทรหาเรา  

บริการล่าม จัดหาล่าม จัดส่งล่าม

 

กลับสู่หน้าบริการชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด