ReadyPlanet.com
dot
dot
bulletรับรองกงสุล/Legalization
bulletรับรองสถานทูต/Embassy
bulletรับรองทนาย/Lawyer
bulletรับทำใบขับขี่สากล
bulletรับทำ PAN CARD
dot
dot
bulletDownload หนังสือมอบอำนาจ
bulletCompany Profile
bulletJob Opportunity
bulletFAQ-แปลเอกสาร
bulletFAQ-ใบขับขี่สากล
dot
dot
bulletติดต่อสถานทูตประเทศต่างๆ
รับแปลภาษาจีน (Chinese) พร้อมบริการรับรองเอกสาร

English

รับแปลภาษาจีน

 

รับแปลภาษาจีน (Chinese translation service) พร้อมบริการรับรองกรมการกงสุลและสถานทูตจีนครบวงจร ( Line ID: @line2004, Tel: 02-9075533)

ในปัจจุบัน สาธารณรัฐประชาชนจีน มีระบบเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก จีนไม่เพียงส่งออกสินค้าไปยังนานาประเทศทั่วโลก แต่ยังเป็นผู้นำเข้าสินค้ามากมายจากประเทศไทย กำลังซื้อของจีนไม่แพ้ชาติมหาอำนาจชั้นนำอื่นๆ ของโลก และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

มาสเตอร์ พีซ ทรานสเลชั่น มีบทบาทเสมือนฟันเฟืองเล็กๆ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการไทยสามารถรุกตลาดจีนได้อย่างราบรื่น โดยให้บริการรับแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทย (Chinese to Thai) รับแปลภาษาไทยเป็นภาษาจีน (Thai to Chinese) รับแปลภาษาจีนเป็นภาษาอังกฤษ (Chinese to English) รับแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาจีน (English to Chinese) หรือแปลภาษาจีนเป็นภาษาอื่นๆ ตามที่ต้องการ (Chinese <--> Other languages as requested) พร้อมบริการรับรองเอกสารจากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ (Consular Department, Ministry of Foreign Affairs) หรือสถานทูตของประเทศจีนที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย (สถานทูตจีน และ/หรือ สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป) 

มาสเตอร์ พีซ ทรานสเลชั่น ให้บริการรับแปลภาษาจีนในราคาที่เหมาะสม แต่ยังคงไว้ซึ่งคุณภาพและมาตรฐานการแปล ซึ่งดำเนินการแปลโดยนักแปลเจ้าของภาษาที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทั้งนี้เพื่อให้ได้งานแปลที่มีความถูกต้องตรงตามเนื้อหาในต้นฉบับ มีสำนวนการแปลที่สละสลวยเป็นธรรมชาติ และการส่งมอบงานที่ตรงเวลาตามที่กำหนด

เอกสารที่ให้บริการรับแปลเป็นภาษาจีน ครอบคลุมเอกสารทุกประเภท เช่น 

  • รับแปลภาษาจีนเอกสารทางการศึกษาต่างๆ เช่น ทรานสคริปต์ หนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา ประกาศนียบัตรต่างๆ หนังสือรับรองคุณวุฒิ และเอกสารทางการศึกษาทุกประเภท 
  • รับแปลภาษาจีนเอกสารการจัดตั้งบริษัท เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท รายงานการประชุมจัดตั้งบริษัท หนังสือรับรองบริคณห์สนธิ หนังสือรับรองบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น เป็นต้น
  • รับแปลภาษาจีนเอกสารทางด้านธุรกิจการค้าทั่วไป เช่น ข้อมูลบริษัท (Company Profile) จดหมายติดต่อธุรกิจ อีเมล์ โบรชัวร์สินค้า ข้อมูลจำเพาะของสินค้า (Specifications) เอกสารข้อมูลความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ (Material Safety Data Sheets) เป็นต้น
  •  รับแปลภาษาจีนเอกสารราชการส่วนบุคคลประเภทต่างๆ  เช่น สูติบัตร ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ในเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทะเบียนสมรส ใบหย่า ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว ทะเบียนการค้า หนังสือรับรองบุตรเดินทางไปต่างประเทศ
  • รับแปลภาษาจีนเอกสารสัญญา/เอกสารด้านกฎหมายทุกประเภท เช่น สัญญาเช่า สัญญาซื้อขาย สัญญาแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย สัญญารักษาความลับทางการค้า เป็นต้น

ทีมงานแปลภาษาจีนของมาสเตอร์ พีซ ทรานสเลชั่น ประกอบไปด้วยทีมงานนักแปลทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเจ้าของภาษาโดยตรง ที่มีความเชี่ยวชาญในการแปลภาษาจีนเฉพาะด้าน มีประสบการณ์งานแปลมาอย่างยาวนาน นอกจากนั้น ก่อนส่งมอบงานเรายังมีการตรวจสอบงานแปล (Proofread) อย่างเข้มงวดเพื่อให้มั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับงานแปลที่ดีที่สุดจากเรา

ท่านสามารถติดต่อใช้บริการแปลภาษาจีนได้สะดวก ทั้งทางไลน์ (ID LINE: @line2004) ทางอีเมล์ (translation@mptbangkok.com) หรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-9075533 มือถือ 081-8024950 

 

  คลิกเพื่อเพิ่มศูนย์แปลเอกสารมาสเตอร์ พีซ เป็นเพื่อน คลิกเพื่อโทรหาเรา  

  

 สถานที่รับแปลภาษาจีน

 

กลับสู่หน้าหลัก | วิธีใช้บริการ | วิธีชำระค่าบริการ | ติดต่อสำนักงานชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
รับแปลเอกสารและรับแปลภาษาทุกชนิด