ReadyPlanet.com
dot
dot
bulletรับรองกงสุล/Legalization
bulletรับรองสถานทูต/Embassy
bulletรับรองทนาย/Lawyer
bulletรับทำใบขับขี่สากล
bulletรับทำ PAN CARD
dot
dot
bulletDownload หนังสือมอบอำนาจ
bulletCompany Profile
bulletJob Opportunity
bulletFAQ-แปลเอกสาร
bulletFAQ-ใบขับขี่สากล
dot
dot
bulletติดต่อสถานทูตประเทศต่างๆ
ความสำคัญของหนังสือรับรองความประพฤติ

ทำความสำคัญของหนังสือรับรองความประพฤติ

เอกศูนย์แปลภาษา Master Piece Translation ให้บริการปรึกษาและดำเนินการขอหนังสือรับรองความประพฤติ อย่างมืออาชีพ

หนังสือรองรับความประพฤติ

หนังสือรับรองประวัติอาชญากรรมเป็นเอกสารที่ออกโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกอบการพิสูจน์ตัวบุคคลว่า ไม่มีประวัติอาชญากรรม หรือมีคดีอาญาใดๆติดตัวและไม่มีภัยต่อความมั่นคง เพื่อยื่นยันต่อสถานทูตต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยหรือหน่วยงานอื่นในต่างประเทศ รวมไปถึงหน่วยงานราชการไทยที่เราต้องการทำเรื่องติดต่อ เรียกได้ว่าหนังสือรับรองประวัติอาชญากรรมเป็นความบริสุทธิ์ที่ยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรนั่นเอง!

หลักฐานประกอบการยื่นขอหนังสือรับรองประวัติอาชญากรรม เตรียมไว้ให้พร้อมและเพื่อให้การดำเนินงานราบรื่นง่ายดาย

หนังสือรับรองความประพฤติหรือหนังสือรับรองประวัติอาชญากรรม เป็นหนังสือที่ออกจากหน่วยงานราชการเพื่อรับรองบุคคลว่าไม่มีประวัติอาชญากรรม หรือมีคดีติดตัวใด ๆ และไม่มีภัยต่อความมั่นคง ซึ่งหนังสือรับรองความประพฤติหรือหนังสือรับรองประวัติอาชญากรรมที่ออกจากหน่วยงานราชการจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นระหว่างบุคคลกับสถานทูตของแต่ละประเทศได้ และจะส่งผลให้การดำเนินการตามความประสงค์ของเรา เช่น การขอวีซ่าทำงาน การขอวีซ่าเพื่อการศึกษา การขอวีซ่าคู่สมรส/คู่หมั้น เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น

ความสำคัญของหนังสือรับรองความประพฤติและการใช้ประโยชน์

 1. การขอเพื่อไปศึกษาต่อในต่างประเทศ
  หนังสือรับรองความประพฤติ (Thai Police Certificate) เป็นเอกสารสำคัญสำหรับนักศึกษาที่ต้องการไปศึกษาต่อต่างประเทศ เอกสารนี้ถือว่าเป็นเอกสารที่มีการขอมากที่สุด หนังสือรับรองความประพฤติสามารถใช้ในการรับรองกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศที่นักศึกษาจะไปเรียนต่อได้ ไม่ว่าจะเป็นสถาบันภาษา หรือสถาบันระดับอุดมศึกษา หรือสถาบันอื่น ๆ ก็ตาม ซึ่งส่วนใหญ่การขอหนังสือรับรองความประพฤติจะมีขั้นตอนกระบวนการเอกสารพอสมควร นักศึกษาส่วนใหญ่จึงเลือกใช้บริการศูนย์แปลภาษาเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว

 2. การขอไปทำงานต่างประเทศ
  สำหรับประชาชนที่ต้องการไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกกฎหมาย ซึ่งมีทั้งหมด 5 วิธีด้วยกัน ได้แก่ 1. การไปทำงานโดยบริษัทจัดหางานส่งไป 2. การไปทำงานโดยกรมการจัดหางานส่งไป 3. การไปทำงานโดยผู้ที่จะทำงานติดต่อไปเอง 4. การไปทำงานโดยนายจ้างจากประเทศไทยทำเรื่องนำตัวส่งไปทำงาน และ 5. การไปทำงานโดยนายจ้างในประเทศไทยนำลูกจ้างของตนไปฝึกงาน ณ ต่างประเทศ ซึ่งทั้งหมด 5 กรณีนี้ จำเป็นต้องใช้
  หนังสือรับรองความประพฤติจากหน่วยงานราชการทั้งสิ้น 

 3. การสมัครงานในต่างประเทศ 
  เพื่อเป็นการรับรองพฤติกรรมและพิสูจน์ว่าบุคคลที่จะไปทำงาน ณ ต่างประเทศบุคคลนั้นไม่มีประวัติอาชญากรรมติดตัว หรือไม่มีแนวโน้มที่จะเป็นพิษเป็นภัยต่อสังคมและบ้านเมืองของเขา หรือเป็นบุคคลที่ไม่ได้ไปทำลายความมั่นคงภายในประเทศของเขา
  หนังสือรับรองความประพฤติจึงจำเป็นสำหรับการสมัครงานในต่างประเทศ

 4. การขออพยพไปอยู่ต่างประเทศหรือเพื่อพำนักอาศัยในต่างประเทศ
  การขออพยพไปอยู่ต่างประเทศซึ่งกำลังเป็นที่นิยมของคนรุ่นใหม่ในปัจจุบัน และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงมากขึ้นเรื่อย ๆ ด้วยแนวคิดของการเป็นโลกไร้พรมแดนและต้องการใช้ชีวิตและหาประสบการณ์ใหม่ในต่างแดน ทำให้มีจำนวนคนรุ่นใหม่ที่ขออพยพไปอยู่ต่างประเทศมากขึ้น และในแต่ละประเทศเองก็จะมีกฎระเบียบที่เปิดโอกาสให้กับคนจากประเทศอื่นเข้าไปอาศัยอยู่กันมากขึ้น อาทิ สหราชอาณาจักร ก็มีกฎหมาย ILR - Indefinite Leave to Remain สหรัฐอเมริกาก็มี Green Card และประเทศอื่นอีกมากมาย ซึ่งจะมีเงื่อนไขแตกต่างกันไป แต่ละประเทศก็จะมีความจำเป็นต้องใช้
  หนังสือรับรองความประพฤติด้วยกันทั้งสิ้น แต่เพื่อให้เกิดความสะดวกและจัดทำเอกสารได้ตามเงื่อนไขของแต่ละประเทศ จึงควรใช้บริการจากผู้เชี่ยวชาญหรือบริการจากศูนย์แปลภาษาเพื่อให้ได้ความถูกต้อง และประหยัดเวลาในการแก้ไขด้วย

 5. การขออุปการะบุตรบุญธรรม
  ในการขออุปการะบุตรบุญธรรม นอกจากคุณสมบัติทางสังคมที่คนทำหน้าที่พ่อบุญธรรม แม่บุญธรรมพึงจะมีแล้ว การยื่นขออุปการะบุตรบุญธรรมจะต้องมีเอกสารทางราชการที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วนด้วย และหนึ่งในเอกสารสำคัญที่ต้องมีคือ
  หนังสือรับรองความประพฤติจากกรมตำรวจ เพื่อระบุตัวตนและความประพฤติของคุณ เพื่อใช้ในการพิจารณาถึงการที่จะเป็นผู้รับเลี้ยงบุตรบุญธรรมด้วย

ทั้งหมดนี้จะเห็นได้ว่าหนังสือรับรองความประพฤติเป็นเอกสารสำคัญฉบับหนึ่งที่ สำหรับบุคคลที่ต้องทำธุรกรรมหรือดำเนินการใด ๆ ก็ตามยังต่างประเทศต้องใช้ ความสำคัญของหนังสือรับรองความประพฤติ ส่วนใหญ่ก็คือ การเป็นเอกสารรับรองพฤติกรรม ความประพฤติถึงตัวบุคคลนั้นว่าเป็นบุคคลที่ปลอดภัย และไม่มีความเสี่ยงต่อการเป็นบุคคลที่เป็นอันตรายต่อบ้านเมืองของเขา แต่ในการดำเนินการขอหนังสือรับรองความประพฤตินี้ มีกระบวนการและขั้นตอนอยู่มาก ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องยากสำหรับผู้ขอเอกสารรายใหม่ แต่ในปัจจุบันมีบริการรับดำเนินการขอหนังสือรับรองความประพฤติ

 เกิดขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ต้องการใช้เอกสารตัวนี้

 

ศูนย์แปลภาษา Master Piece Translation เป็นหนึ่งในผู้รับดำเนินการขอหนังสือรับรองความประพฤติ ที่เรากล้าการันตีถึงผลงานด้วยประสบการณ์ที่ดำเนินการมาแล้วกว่า 20 ปี ให้บริการลูกค้ามาแล้วทั่วโลก สามารถสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าได้ด้วยการมีสำนักงานที่ตั้งเป็นหลักแหล่ง และขึ้นทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วย หากท่านกำลังต้องการจะขอหนังสือรับรองความประพฤติ

แต่ท่านมีปัจจัยเหล่านี้ที่ไม่สามารถดำเนินการด้วยตนเองได้ เช่น อยู่ต่างจังหวัดเดินทางไม่สะดวก พำนักอยู่ต่างประเทศ มีคดีติดตัวอยู่และไม่มีความมั่นใจในการขอหนังสือฯ มีความจำเป็นต้องรีบใช้เอกสารอย่างเร่งด่วน และคิดว่าการดำเนินการขอเป็นเรื่องยากสำหรับท่าน ท่านสามารถเข้ามาใช้บริการกับเราได้ เราพร้อมให้บริการทั้งการดำเนินการและการปรึกษาก่อนที่ท่านจะตัดสินใจดำเนินการและเรายินดีให้บริการด้วยความมุ่งหวังที่จะทำให้ท่านประสบผลสำเร็จตามที่ท่านตั้งใจไว้

 


  คลิกเพื่อเพิ่มศูนย์แปลเอกสารมาสเตอร์ พีซ เป็นเพื่อน คลิกเพื่อโทรหาเรา  

 


บริการขอหนังสือรับรองความประพฤติ ติดต่อเรา 
โทร : 02-9075533, 081-8024950
Line ID :
@line2004
Email : 
mpttranslator@gmail.com  
บทความสาระน่ารู้

เอกสารใดบ้างที่เป็นที่นิยมสำหรับการแปลเอกสาร
ทำไมยื่นวีซ่าต้องใช้หนังสือรับรองความประพฤติ
How to เลือกศูนย์แปลภาษาน่าเชื่อถือ ได้งานดี มีคุณภาพ
6 เหตุผล การเลือกใช้บริการแปลเอกสาร VS การแปลด้วยตนเอง
ทำไมต้องแปลเอกสารพร้อมรับรอง? เอกสารใดบ้างที่ต้องรับรอง
ทำไมการประกอบธุรกิจต้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
ความแตกต่างของใบขับขี่สากลแต่ละประเภท
ขั้นตอนการทำใบขับขี่สากลในประเทศไทย
ทำไมต้องมีหนังสือรับรองประวัติอาชญากรรม
ทำไมต้องแปลเอกสารที่ มาสเตอร์ พีซ ทรานสเลชั่น