ReadyPlanet.com
dot
dot
bulletรับรองกงสุล/Legalization
bulletรับรองสถานทูต/Embassy
bulletรับรองทนาย/Lawyer
bulletรับทำใบขับขี่สากล
bulletรับทำ PAN CARD
dot
dot
bulletDownload หนังสือมอบอำนาจ
bulletCompany Profile
bulletJob Opportunity
bulletFAQ-แปลเอกสาร
bulletFAQ-ใบขับขี่สากล
dot
dot
bulletติดต่อสถานทูตประเทศต่างๆ
ทำไมต้องแปลเอกสารพร้อมรับรอง? เอกสารใดบ้างที่ต้องรับรอง

ทำไมต้องแปลเอกสารพร้อมรับรอง?
เอกสารใดบ้างที่ต้องรับรอง

แนะนำข้อดีของการเลือกใช้บริการ
จากบริษัทรับแปลเอกสารพร้อมรับรอง

การแปลเอกสารพร้อมรับรอง เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญในการจัดทำเอกสารต่าง ๆ เพื่อจัดส่งไปยังหน่วยงานภาครัฐ หรือตามที่ระเบียบแต่ละพื้นที่กำหนดไว้ เช่น เอกสารสำหรับการเดินเรื่องกับกรมการกงสุล สถานทูตต่าง ๆ ในไทย เอกสารขอวีซ่า หรือเอกสารเพื่อใช้ในการประมูลงานกับหน่วยงานภาครัฐ เป็นต้น ซึ่งแน่นอนว่า การจัดทำเอกสารมีความซับซ้อน และมีระเบียบชัดเจน จนอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการจัดทำได้ง่าย ๆ ในวันนี้ เราจึงจะมาแนะนำข้อดีของการเลือกใช้บริการรับแปลเอกสารพร้อมรับรอง เพื่อความสะดวกสบายในการจัดทำเอกสาร จะเป็นอย่างไร ไปดูกันเลย!

การแปลเอกสารพร้อมรับรอง จำเป็นแค่ไหน

เอกสารบางประเภท จำเป็นต้องได้รับการแปลเอกสารพร้อมรับรอง ก่อนถึงจะสามารถนำไปใช้งานได้ เช่น เอกสารทำวีซ่า เอกสารกงสุล และเอกสารอื่น ๆ ตามแต่ละสถานที่กำหนดเอาไว้ แม้ว่าจะแปลแล้ว แต่ถ้าหากไม่ได้รับการรับรอง ก็ไม่สามารถนำไปใช้งานได้อยู่ดี เพราะไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งกระบวนการจัดทำเอกสารนั้นมีความยุ่งยากพอสมควร เพราะมีหลายขั้นตอนในการจัดส่งเอกสาร ทำให้อาจเสียเวลาในการทำเอกสาร และอาจเกิดข้อผิดพลาดในการทำเอกสารได้ง่ายอีกด้วย ด้วยเหตุนี้ บริการแปลเอกสารพร้อมรับรองจากบริษัทหรือจากศูนย์รับแปลต่าง ๆ จึงมีความสำคัญ เพราะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าของเอกสารได้เป็นอย่างดี

เอกสารใดบ้าง ที่จำเป็นต้องมีแปลเอกสารพร้อมรับรอง ก่อนส่ง

 • เอกสารที่จำเป็นต้องมีการแปลเอกสารพร้อมรับรอง
  ก่อนจัดส่งเอกสารไปยังที่ต่าง ๆ มีหลากหลาย แต่เอกสารส่วนใหญ่ที่ใช้งานกันบ่อย ๆ มีดังนี้ แปลเอกสารพร้อมรับรองโดยผู้แปล สำหรับการยื่นขอวีซ่า

 • เอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่า จำเป็นจะต้องได้รับการแปลภาษาเพื่อใช้ในการจัดทำเอกสารวีซ่า
  แปลเอกสารพร้อมรับรองโดยผู้เชี่ยวชาญศาลยุติธรรม สำหรับการประมูลงานกับหน่วยงานภาครัฐ การเข้าประมูลงานต่าง ๆ กับหน่วยงานภาครัฐในประเทศไทย มีการกำหนดให้มีการแปลเอกสารจากต่างประเทศให้เป็นภาษาไทยเสมอ เช่น หนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย หนังสือมอบอำนาจ หนังสือรับรองการจดจำหน่าย เป็นต้น

 • แปลเอกสารพร้อมรับรองกับกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ (Legalization)
  สำหรับเอกสารสำคัญที่จะนำไปใช้อ้างอิงในต่างประเทศ จะต้องได้รับการรับรองจากกรมกงสุล กระทรวงการต่างประเทศเสมอ เพื่อให้เอกสารได้รับการยอมรับว่าชอบด้วยกฎหมาย และสามารถนำไปใช้งานได้ ซึ่งเอกสารจะต้องถูกยอมรับทั้งสถานกงสุลไทย และสถานทูตในประเทศนั้น ๆ ก่อน จึงจะสามารถนำมาแปลเป็นภาษาไทย เพื่อขอการรับรองที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

 • แปลเอกสารพร้อมรับรองกับสถานทูตประจำประเทศต่าง ๆ ในประเทศไทย (Authentication)
  เอกสารที่มีการออกให้เป็นภาษาอังกฤษจากต่างประเทศ เช่น เอกสารทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว หากจะนำมาใช้ในประเทศไทย จำเป็นจะต้องได้รับการแปลเอกสารพร้อมรับรองจากสถานทูตไทย สถานกงสุลไทยในประเทศที่ออกเอกสารนั้น หรือสถานทูตของประเทศนั้นก่อน จึงจะสามารถนำมาแปลเอกสารพร้อมรับรองเป็นภาษาไทยและรับรองอีกครั้งที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศได้ เพื่อให้กลายเป็นเอกสารที่ชอบด้วยกฎหมาย

 • แปลเอกสารพร้อมรับรองโดยทนายความวิชาชีพ
  การรับรองโดยการลงมือชื่อจากทนายความ เพื่อให้สามารถนำเอกสารไปใช้งานในต่างประเทศได้

เพราะอะไร ถึงควรใช้บริการรับแปลเอกสารพร้อมรับรอง จากบริษัทรับจ้างแปลเอกสาร

 • สะดวกสบายในการแปล ด้วยนักแปลเอกสารมืออาชีพ
  หากเราแปลเอง ภาษาที่เลือกใช้ในเอกสารอาจจะไม่ถูกต้องและเหมาะสมตามหลักการแปลเท่าที่ควร จึงอาจทำให้ดูไม่เป็นทางการ หรือแย่ที่สุดคือ ไม่สามารถใช้งานได้ หากคุณเลือกใช้บริการ
  แปลเอกสารพร้อมรับรอง จะทำให้คุณได้รับเอกสารที่มีการแปลภาษาด้วยหลักการที่ถูกต้องและเหมาะสมจากมืออาชีพโดยตรง

 • หลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากงานแปลเอกสารที่ไม่มีคุณภาพ
  หากเราแปลเองแล้วเกิดข้อผิดพลาด อาจทำให้เอกสารถูกตีกลับ และส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของบริษัทของคุณได้ด้วย ดังนั้น การเลือกใช้บริการแปลเอกสารพร้อมรับรองจากนักแปลมืออาชีพ จะช่วยลดโอกาสที่เอกสารจะถูกตีกลับได้ด้วย

 • ลดความยุ่งยากในการรับรองเอกสาร
  บริษัทรับ
  แปลเอกสารพร้อมรับรองที่มีคุณภาพ จะมีบริการรับรองเอกสารเพื่อนำไปใช้กับสถานที่ต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกสบาย ไม่ต้องคอยวิ่งวุ่นทำเอกสารไปส่งตามขั้นตอนที่มีหลากหลายขั้นตอน ลดความยุ่งยากในการทำเอกสารได้ดีมาก

 • งานแปลเอกสารพร้อมรับรองจะมีผลทางกฎหมายโดยตรง
  สำหรับงาน
  แปลเอกสารพร้อมรับรองจะเป็นงานที่จำเป็นต้องมีการตรวจทานอย่างเข้มงวดโดยบรรณาธิการตรวจทานการแปล เพื่อให้เอกสารสมบูรณ์แบบมากที่สุด เพราะเอกสารเหล่านี้จะมีผลทางกฎหมายในการบังคับใช้ต่าง ๆ ด้วย หากเลือกใช้บริการแปลเอกสารพร้อมรับรองที่น่าเชื่อถือและมีความเป็นมืออาชีพ จะทำให้ได้รับงานเอกสาร และงานแปลที่มีคุณภาพ สร้างความน่าเชื่อถือ และตรงกับภาพลักษณ์ของบริษัทได้ดีอีกด้วย

ศูนย์แปลภาษามาสเตอร์ พีซ ทรานสเลชั่น บริการรับแปลเอกสารทุกชนิด นักแปลที่มีความชำนาญ ด้านแปลเอกสารพร้อมรับรอง ทุกรูปแบบ

 

หากเพื่อน ๆ กำลังมองหาบริษัทหรือศูนย์แปลภาษา เพื่อแปลและรับรองเอกสาร ที่มีความน่าเชื่อถือ และมีความเป็นมืออาชีพ ขอแนะนำศูนย์แปลภาษามาสเตอร์ พีซ ทรานสเลชั่น ที่ให้บริการรับแปลเอกสารทุกชนิด โดยเจ้าหน้าที่ชำนาญการด้านการแปลและตรวจสอบเอกสารโดยเฉพาะ ชำนาญด้านแปลเอกสารพร้อมรับรองทุกรูปแบบ พร้อมบริการในการรับรองเอกสารโดยทีมกฎหมายที่เข้าใจกระบวนการทำเอกสารอย่างแท้จริง ลดปัญหาความยุ่งยากในการจัดทำเอกสารแต่ละประเภท สะดวกสบาย และประหยัดเวลาในการทำเอกสารให้กับลูกค้าทุกท่านได้ดี เพราะเราเข้าใจถึงทุกปัญหาและความต้องการของลูกค้า เราจึงพร้อมให้บริการอย่างครบวงจรในด้านของงานเอกสาร เพื่อให้ลูกค้าไม่จำเป็นต้องวิ่งวุ่นจัดส่งเอกสารด้วยตัวเอง ด้วยประสบการณ์ด้านการแปลกว่า 20 ปี ทำให้ศูนย์แปลภาษามาสเตอร์ พีซ ทรานสเลชั่น เข้าใจทุกความต้องการของลูกค้า และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั่วประเทศ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เพื่อส่งมอบงานแปลและรับรองเอกสารที่สมบูรณ์แบบ ตรงตามหลักกฎหมาย และมีคุณภาพมากที่สุด ส่งถึงมือลูกค้าทุกคนอย่างตรงต่อเวลา


  คลิกเพื่อเพิ่มศูนย์แปลเอกสารมาสเตอร์ พีซ เป็นเพื่อน คลิกเพื่อโทรหาเรา  

 
สนใจบริการปลเอกสารพร้อมรับรอง ติดต่อ ศูนย์แปลภาษามาสเตอร์ พีซ ทรานสเลชั่น
โทร : 02-9075533, 081-8024950
Line ID :
@line2004
Email : 
mpttranslator@gmail.com  
บทความสาระน่ารู้

เอกสารใดบ้างที่เป็นที่นิยมสำหรับการแปลเอกสาร
ทำไมยื่นวีซ่าต้องใช้หนังสือรับรองความประพฤติ
How to เลือกศูนย์แปลภาษาน่าเชื่อถือ ได้งานดี มีคุณภาพ
6 เหตุผล การเลือกใช้บริการแปลเอกสาร VS การแปลด้วยตนเอง
ทำไมการประกอบธุรกิจต้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
ความสำคัญของหนังสือรับรองความประพฤติ
ความแตกต่างของใบขับขี่สากลแต่ละประเภท
ขั้นตอนการทำใบขับขี่สากลในประเทศไทย
ทำไมต้องมีหนังสือรับรองประวัติอาชญากรรม
ทำไมต้องแปลเอกสารที่ มาสเตอร์ พีซ ทรานสเลชั่น