ReadyPlanet.com
dot
dot
bulletรับรองกงสุล/Legalization
bulletรับรองสถานทูต/Embassy
bulletรับรองทนาย/Lawyer
bulletรับทำใบขับขี่สากล
bulletรับทำ PAN CARD
dot
dot
bulletDownload หนังสือมอบอำนาจ
bulletCompany Profile
bulletJob Opportunity
bulletFAQ-แปลเอกสาร
bulletFAQ-ใบขับขี่สากล
dot
dot
bulletติดต่อสถานทูตประเทศต่างๆ
6 เหตุผล การเลือกใช้บริการแปลเอกสาร VS การแปลด้วยตนเอง

6 เหตุผล การเลือกใช้บริการ
แปลเอกสาร VS การแปลด้วยตนเอง

การแปลเอกสารมีความซับซ้อนสูง ควรเลือกใช้บริการ
แปลเอกสารจากบริษัทแปลมืออาชีพ

การแปลเอกสารเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญอย่างมากในโลกที่เต็มไปด้วยการสื่อสารระหว่างประเทศและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน การแปลเอกสารช่วยให้ข้อมูลและความรู้เข้าถึงกันได้ และเป็นสิ่งสำคัญในการสนับสนุนการค้าขายระหว่างประเทศ การร่วมมือทางวิชาการ และการสื่อสารระหว่างบุคคลที่มาจากวัฒนธรรมและภูมิภาคที่แตกต่างกัน หลายคนอาจจะคิดว่าการแปลเอกสารนั้นเป็นเรื่องง่ายที่ใคร ๆ ก็สามารถแปลเอกสารกันได้ง่าย ๆ ผ่านแอปพลิเคชันหรือผ่านเว็บไซต์ต่าง ๆ ในอินเทอร์เน็ต แต่แท้จริงแล้วในเรื่องของการใช้ภาษาเป็นเรื่องที่มีข้อให้คิดพิจารณาหลากหลายปัจจัยอีกทั้งความแม่นยำของระบบแปลเอกสารตามเทคโนโลยีต่างๆอาจจะไม่ได้แม่นยำและถูกต้องทั้งหมด 100% ก็เป็นได้ อีกทั้งการใช้บริการแปลเอกสารแทนการแปลด้วยตนเองมีข้อดีและเหตุผลหลายอย่าง ดังนั้น บทความนี้จะพาทุกคนมาดูกันถึงเหตุผลที่ต้องเลือกบริการแปลเอกสารแทนการแปลด้วยตนเอง 

เหตุผลที่ต้องเลือกบริการแปลเอกสาร แทนการแปลด้วยตนเอง มีอะไรบ้าง?

 • ความเร็วและประสิทธิภาพของการแปลเอกสาร
  ข้อดีที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งของบริการ
  แปลเอกสารคือความรวดเร็วและประสิทธิภาพ เพราะบริษัทที่รับบริการแปลระดับมืออาชีพจะทำการจ้างนักภาษาศาสตร์ที่มีประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจการใช้ภาษาที่ถูกต้องมากที่สุดแต่ ในทางกลับกัน การแปลเอกสารด้วยตนเองอาจใช้เวลานานและอาจนำไปสู่ความล่าช้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการแปลเอกสารที่มีเนื้อหาความยาวมากหรือซับซ้อน บริการแปลเอกสารสามารถส่งมอบงานแปลคุณภาพสูงภายในกำหนดเวลาที่จำกัด เพื่อให้มั่นใจว่าโครงการของคุณดำเนินไปตามกำหนดเวลา

 • ความแม่นยำและคุณภาพของการแปลเอกสาร
  บริการ
  แปลเอกสารระดับมืออาชีพนั้นจะมีเจ้าหน้าที่แปลเอกสารผู้เชี่ยวชาญที่เชี่ยวชาญการใช้ภาษาเฉพาะทางด้านต่างๆ  เช่น กฎหมาย การแพทย์ เทคนิค และอื่นๆ อีกทั้งเจ้าหน้าที่แปลเอกสารมีความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นในการผลิตงานแปลนั้น ๆ แต่การแปลเอกสารด้วยตนเองอาจมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาดในเรื่องของความแม่นยำในการใช้ภาษา คำศัพท์ที่ไม่ตรงความหมาย หรือ สำนวนต่าง ๆที่อาจจะไม่ถูกต้อง หรือ อาจจะเกิดการตีความที่ผิด ซึ่งอาจส่งผลร้ายแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเอกสารทางกฎหมาย ทางการแพทย์ หรือทางธุรกิจ การเลือกบริการแปลเอกสารสามารถลดความเสี่ยงของข้อผิดพลาดดังกล่าวได้อย่างมากและรับประกันการแปลคุณภาพสูงอีกด้วย

 • ความสม่ำเสมอ
  ความสม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญเมื่อต้อง
  แปลเอกสารหลายฉบับหรือรักษาความคิดเห็นและข้อความของเอกลักษณ์ที่เฉพาะเจาะจงในการใช้ภาษาต่าง ๆ โดยบริษัทรับแปลภาษาจะมีฐานข้อมูลคำศัพท์เพื่อให้มั่นใจว่าคำศัพท์และรูปแบบมีความสอดคล้องกัน แต่การแปลเอกสารด้วยตนเอง อาจส่งผลให้การเลือกคำ น้ำเสียง และสไตล์มีความหลากหลาย ซึ่งอาจทำให้ข้อความของคุณเจือจางและส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของเนื้อความที่ไม่ค่อยสละสลวยเมื่อแปลเอกสารออกมาได้

 • การเข้าถึงหลายภาษา
  แน่นอนว่าโดยทั่วไปบริการ
  แปลเอกสารจะมีความสามารถ เข้าถึงภาษาและภาษาถิ่นที่หลากหลายและสามารถทำให้ผู้อ่านที่เป็นเจ้าของภาษานั้น ๆ เข้าใจได้เป็นอย่างดีสำหรับบุคคลหรือธุรกิจที่ต้องการขยายการเข้าถึงสังคมต่างประเทศที่มากยิ่งขึ้น บริการแปลเอกสารนี่อาจเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญ

 • ลดค่าใช้จ่าย
  อาจจะสงสัยว่าการ
  แปลเอกสารจะลดค่าใช้จ่ายได้อย่างไร ในเมื่อการแปลเอกสารกับบริษัทที่รับแปลจะต้องมีค่าใช้จ่ายต่อหน้าหลักร้อยบาทขึ้นไป แต่ลองคิดดีดูดี ๆ ว่า แม้ว่าการแปลเอกสารด้วยตนเองอาจดูเหมือนคุ้มค่าเมื่อดูเผินๆ แต่มักจะนำไปสู่ค่าใช้จ่ายแอบแฝง เช่น ข้อผิดพลาดหรือความไม่สอดคล้องกันในการแปลเอกสารอาจส่งผลให้เกิดผลเสียตามมา อย่างการแปลเอกสารสำคัญทางราชการ หรือ เอกสารทางกฎหมาย หากมีความผิดพลาดในการใช้ภาษาส่งผลเสียต่อคุณอย่างแน่นอน อีกทั้งการเลือกใช้บริการบริษัทรับแปลเอกสารนั้นจะมีการนำเสนอโซลูชั่นที่คุ้มค่าโดยรับประกันความถูกต้องรับประกันประสิทธิภาพในการแปลเอกสารนั้น ๆ ให้กับเราอยู่แล้วซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและเงินของคุณในที่สุดนั่นเอง

 • สามารถรับรองเอกสารการแปลได้
  การ
  แปลเอกสารสำคัญต่าง ๆ บางประเภทนั้น ต้องการความน่าเชื่อถือ หรือ การแปลเอกสารบางประเภทจำเป็นที่จะต้อง มีการรับรองเอกสารการแปลเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือในตัวเอกสารและเจ้าของเอกสารนั้น ๆ จะต้องได้รับการรับรองเอกสารการแปลจากหน่วยงานหรือบริษัทที่รับแปลเอกสารที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งการแปลเอกสารด้วยตนเองจะไม่สามารถรับรองเอกสารการแปลได้ ดังนั้น สำหรับการแปลเอกสารบางประเภทเราจึงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้บริการการแปลเอกสารจากบริษัทที่รับแปลเอกสารที่น่าเชื่อถือ

และทั้งหมดนี้ก็คือ เหตุผลที่ต้องเลือกบริการแปลเอกสาร แทนการแปลด้วยตนเอง ซึ่งการแปลเอกสารด้วยตนเองอาจจะเหมาะกับงานเล็ก ๆ ที่ไม่ได้เป็นทางการมากนัก แต่ข้อดีของบริการแปลเอกสารก็มีความชัดเจนในเรื่องของความเร็ว ความแม่นยำ ความสม่ำเสมอ การเข้าถึงหลายภาษา การรับรองเอกสารการแปล และ ความคุ้มค่าที่คุณจะได้รับมากมาย ไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลที่ต้องการสื่อสารข้ามภาษาหรือธุรกิจที่มีเป้าหมายที่จะขยายธุรกิจไปต่างประเทศ การลงทุนในบริการแปลเอกสารระดับมืออาชีพจะช่วยเพิ่มการสื่อสารและความสำเร็จของคุณในโลกยุคโลกาภิวัตน์ได้อย่างมากเลยทีเดียว

สนใจแปลเอกสารเลือกเรา Master Piece Translation ศูนย์แปลเอกสาร ให้บริการแปลเอกสารกว่า 23 ภาษาหลักทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น ภาษาอังกฤษ ภาษาเยอรมัน ภาษาสวีเดน ภาษารัสเซีย ภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาพม่า ภาษาเวียดนาม ภาษาเขมร ภาษาลาว ภาษาโปรตุเกส ภาษาสเปน ภาษาตุรกี ภาษามาเลเซีย ภาษาดัตช์ ภาษาเกาหลี ภาษาอิตาลี ภาษาอาหรับ ภาษาฮีบรู ภาษาโรมาเนีย และภาษาเช็ก โดยนักแปลเจ้าของภาษาโดยตรง (Native) ด้วยประสบการณ์ทางด้านการแปลเอกสารและรับรองเอกสารมาอย่างยาวนาน พร้อมด้วยทีมงานมืออาชีพทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมถึงการให้ความสำคัญกับคุณภาพงานแปลและการส่งมอบงานตรงตามเวลาที่กำหนด ทำให้ศูนย์แปล มาสเตอร์ พีซ ทรานสเลชั่น ได้รับความไว้วางใจใช้บริการจากลูกค้าต่าง ๆมากมายมาโดยตลอด ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน   

  คลิกเพื่อเพิ่มศูนย์แปลเอกสารมาสเตอร์ พีซ เป็นเพื่อน คลิกเพื่อโทรหาเรา  

สนใจบริการแปลเอกสาร ติดต่อ ศูนย์แปลภาษามาสเตอร์ พีซ ทรานสเลชั่น
โทร : 02-9075533, 081-8024950
Line ID : @line2004
Email : 
mpttranslator@gmail.com      
 
บทความสาระน่ารู้

เอกสารใดบ้างที่เป็นที่นิยมสำหรับการแปลเอกสาร
ทำไมยื่นวีซ่าต้องใช้หนังสือรับรองความประพฤติ
How to เลือกศูนย์แปลภาษาน่าเชื่อถือ ได้งานดี มีคุณภาพ
ทำไมต้องแปลเอกสารพร้อมรับรอง? เอกสารใดบ้างที่ต้องรับรอง
ทำไมการประกอบธุรกิจต้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
ความสำคัญของหนังสือรับรองความประพฤติ
ความแตกต่างของใบขับขี่สากลแต่ละประเภท
ขั้นตอนการทำใบขับขี่สากลในประเทศไทย
ทำไมต้องมีหนังสือรับรองประวัติอาชญากรรม
ทำไมต้องแปลเอกสารที่ มาสเตอร์ พีซ ทรานสเลชั่น