ReadyPlanet.com
dot
dot
bulletรับรองกงสุล/Legalization
bulletรับรองสถานทูต/Embassy
bulletรับรองทนาย/Lawyer
bulletรับทำใบขับขี่สากล
bulletรับทำ PAN CARD
dot
dot
bulletDownload หนังสือมอบอำนาจ
bulletCompany Profile
bulletJob Opportunity
bulletFAQ-แปลเอกสาร
bulletFAQ-ใบขับขี่สากล
dot
dot
bulletติดต่อสถานทูตประเทศต่างๆ
ทำไมยื่นวีซ่าต้องใช้หนังสือรับรองความประพฤติ

ทำไมยื่นวีซ่าต้องใช้หนังสือรับรองความประพฤติ

ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองความประพฤติ เพื่อใช้ในการยื่นวีซ่า

หนังสือรับรองความประพฤติ

การขอวีซ่าเพื่อเดินทางไปประเทศ อาจต้องพบกับคำว่า “หนังสือรับรองความประพฤติ” แต่ทำไมเราถึงต้องใช้หนังสือรับรองความประพฤติ มีความสำคัญอย่างไร และจำเป็นแค่ไหน วันนี้เราจะมาพูดถึงเหตุผลที่สำคัญที่ทำให้หนังสือรับรองความประพฤติมีความสำคัญในกระบวนการยื่นวีซ่า

หนังสือรับรองความประพฤติคืออะไร?

หนังสือรับรองความประพฤติ คือเอกสารที่พิสูจน์ว่าคุณเป็นไม่มีประวัติอาชญากรรม หรือมีคดีติดตัวใด ๆ ไม่มีภัยต่อความมั่นคง และมีความเหมาะสมต่อการได้รับวีซ่าเข้าประเทศที่คุณต้องการจะเดินทางไป ซึ่งในหนังสือรับรองความประพฤติจะระบุถึงประวัติส่วนตัวต่างๆ ของคุณ เช่น การศึกษา การทำงาน และประสบการณ์อื่นๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับการเดินทางของคุณ โดยหนังสือรับรองความประพฤติ เป็นเอกสารที่ต้องออกอย่างเป็นทางการโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อประกอบการพิสูจน์ตัวบุคคลว่าไม่มีประวัติอาชญากรรมใดๆ ติดตัวมา เพื่อยืนยันต่อสถานทูตต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยหรือหน่วยงานอื่นในต่างประเทศ ที่จะต้องยืนยันความบริสุทธิ์อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร การใช้หนังสือรับรองความประพฤติในกระบวนการยื่นวีซ่าคงไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับผู้ที่เคยยื่นวีซ่าแล้ว แต่สำหรับผู้ที่ยังไม่คุ้นเคยหรือมีความสงสัย เรามาทำความเข้าใจกันดีกว่าว่าทำไมยื่นวีซ่าต้องใช้หนังสือรับรองความประพฤติ

เหตุผลที่จำเป็นต้องใช้หนังสือรับรองความประพฤติ

 • เพื่อแสดงความรับผิดชอบและแสดงความบริสุทธิ์
  อย่างที่เข้าใจกันดีว่า
  หนังสือรับรองความประพฤติเป็นเอกสารที่พิสูจน์ว่าคุณเป็นไม่มีประวัติอาชญากรรม หรือมีคดีติดตัวใด ๆ ดังนั้น การใช้หนังสือรับรองความประพฤติในกระบวนการยื่นวีซ่า ถือเป็นการแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบ ช่วยลดขั้นตอนความยุ่งยากต่างๆ เป็นการเตรียมความพร้อมที่ดีและไม่ต้องเสียเวลารอนาน 

 • เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับเจ้าหน้าที่
  การสร้างความเชื่อมั่น ความน่าเชื่อถือให้กับตนเอง เป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม เพราะในกรณีสำคัญต่างๆ ที่ต้องใช้
  หนังสือรับรองความประพฤติ เช่น การขออุปการะบุตรบุญธรรม, การสมัครงานในต่างประเทศ หรือการขออพยพไปอยู่ต่างประเทศ จะเป็นเครื่องมือที่ยืนยันว่าคุณเป็นบุคคลที่ไม่มีประวัติที่เสียหาย ทำให้สามารถบรรลุเป้าหมายการเดินทางของคุณได้อย่างสำเร็จและใช้เวลาไม่นาน

 • เพื่อลดขั้นตอนในการพิจารณา
  อย่างที่ทราบกันดีว่า ขั้นตอนในการยื่นเอกสารต่างๆ มักจะใช้เวลาที่ค่อนข้างนานพอสมควร การมี
  หนังสือรับรองความประพฤติที่เสร็จสมบูรณ์จะช่วยลดเวลาในกระบวนการพิจารณาวีซ่าของคุณให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบเอกสาร ถ้าหากคุณยื่นหนังสือรับรองความประพฤติที่ชัดเจน ถูกต้อง และเป็นไปตามข้อกำหนด เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบข้อมูลของคุณได้ง่ายและรวดเร็ว

 • เพื่อเตรียมความพร้อมในกรณีฉุกเฉิน
  การมี
  หนังสือรับรองความประพฤติในมือในระหว่างการเดินทางก็เปรียบเสมือนเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับคุณในกรณีฉุกเฉินหรือสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด หากเกิดกรณีฉุกเฉินที่ทำให้คุณต้องการความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ในประเทศต่างๆ หนังสือรับรองความประพฤติจะช่วยให้คุณได้รับการช่วยเหลือที่รวดเร็วมากขึ้น

การยื่นวีซ่าพร้อมหนังสือรับรองความประพฤติ เพื่อเดินทางไปยังประเทศต่างๆ เป็นสิ่งที่เราควรทำ เพื่อให้สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวหรือทำธุรกิจต่าง ๆ ในต่างประเทศได้อย่างสะดวกสบาย แต่หนังสือรับรองความประพฤตินั้นมีความสำคัญมากกว่าที่เราคิด เป็นความจริงดังที่กล่าวว่า หนังสือรับรองความประพฤติทำให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่าเราเป็นบุคคลที่ปลอดภัย และไม่มีความเสี่ยงต่อการเป็นบุคคลที่เป็นอันตราย นอกจากนี้ หนังสือรับรองความประพฤติยังเป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการตรวจสอบว่าเราเข้าประเทศต่างๆ ไปเพื่อท่องเที่ยวหรือทำธุรกิจ เหตุผลหลักในการใช้หนังสือรับรองความประพฤติก็คือเพื่อให้รัฐบาลและสถาบันต่างๆ รับรู้ว่าเราเป็นคนที่มีความประพฤติที่เหมาะสม

การขอหนังสือรับรองความประพฤติ เพื่อใช้ในการยื่นวีซ่า สามารถทำได้อย่างไร

ก่อนที่เราจะทำการยื่นขอหนังสือรับรองความประพฤติจะต้องมีการเตรียมเอกสารที่สำคัญ ได้แก่

 • แบบฟอร์มคำร้องนิติกรณ์ โดยจะต้องกรอกแบบฟอร์มและเตรียมหลักฐานให้ครบถ้วน
 • หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุใช้งานได้จริงในปัจจุบัน ทั้งตัวจริงและสำเนา 1 ชุด
 • บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมีอายุใช้งานได้จริงในปัจจุบัน ทั้งตัวจริงและสำเนา 1 ชุด
 • เตรียมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป

สำหรับการยื่นขอหนังสือรับรองความประพฤติ โดยทั่วไปสามารถขอได้ 3 วิธีด้วยกัน ได้แก่

 1. ยื่นคำร้องด้วยตนเอง
 2. ยื่นคำร้องทางไปรษณีย์
 3. มอบอำนาจให้บุคคลอื่นไปดำเนินการแทน 

ในการยื่นคำร้องขอจะต้องมีขั้นตอนต่างๆ ที่ค่อนข้างยุ่งยากและใช้เวลานาน ในสมัยก่อนการขอหนังสือรับรองความประพฤติอาจจะใช้เวลานานและซับซ้อนกว่าที่เราคิด ซึ่งอาจทำให้การขอวีซ่าเสียเวลากว่าที่ควร อย่างไรก็ตามในปัจจุบันได้มีบริการต่างๆ ที่ทำให้การขอหนังสือรับรองความประพฤติเร็วขึ้นและง่ายขึ้น  สำหรับผู้ที่ไม่มีเวลาหรือไม่สะดวกไปยื่นคำร้องด้วยตนเอง ผู้ที่เป็นมือใหม่ ไม่เคยยื่นขอมาก่อนหรือผู้ที่จำเป็นต้องรีบใช้เอกสารอย่างเร่งด่วน สามารถใช้บริการรับดำเนินการขอหนังสือรับรองความประพฤติโดยอยู่ในขั้นตอนของการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นไปดำเนินการแทน

สามารถใช้บริการได้ที่ ศูนย์แปลภาษา Master Piece Translation เป็นหนึ่งในผู้รับดำเนินการขอ
หนังสือรับรองความประพฤติ ที่เรากล้าการันตีถึงผลงานด้วยประสบการณ์ที่ดำเนินการมาแล้วกว่า 20 ปี ให้บริการลูกค้ามาแล้วทั่วโลก สามารถสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าได้ด้วยการมีสำนักงานที่ตั้งเป็นหลักแหล่ง และขึ้นทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วย 

  คลิกเพื่อเพิ่มศูนย์แปลเอกสารมาสเตอร์ พีซ เป็นเพื่อน คลิกเพื่อโทรหาเรา  

บริการขอหนังสือรับรองความประพฤติ ติดต่อเรา
โทร : 
02-9075533081-8024950
Line ID : @line2004
Email :
mpttranslator@gmail.com  
บทความสาระน่ารู้

เอกสารใดบ้างที่เป็นที่นิยมสำหรับการแปลเอกสาร
How to เลือกศูนย์แปลภาษาน่าเชื่อถือ ได้งานดี มีคุณภาพ
6 เหตุผล การเลือกใช้บริการแปลเอกสาร VS การแปลด้วยตนเอง
ทำไมต้องแปลเอกสารพร้อมรับรอง? เอกสารใดบ้างที่ต้องรับรอง
ทำไมการประกอบธุรกิจต้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
ความสำคัญของหนังสือรับรองความประพฤติ
ความแตกต่างของใบขับขี่สากลแต่ละประเภท
ขั้นตอนการทำใบขับขี่สากลในประเทศไทย
ทำไมต้องมีหนังสือรับรองประวัติอาชญากรรม
ทำไมต้องแปลเอกสารที่ มาสเตอร์ พีซ ทรานสเลชั่น