ReadyPlanet.com
dot
dot
bulletรับรองกงสุล/Legalization
bulletรับรองสถานทูต/Embassy
bulletรับรองทนาย/Lawyer
bulletรับทำใบขับขี่สากล
bulletรับทำ PAN CARD
dot
dot
bulletDownload หนังสือมอบอำนาจ
bulletCompany Profile
bulletJob Opportunity
bulletFAQ-แปลเอกสาร
bulletFAQ-ใบขับขี่สากล
dot
dot
bulletติดต่อสถานทูตประเทศต่างๆ


ตรวจสอบสถานะพัสดุภัณฑ์


บทความสาระน่ารู้


แปลเอกสารพร้อมรับรองทำไมต้องแปลเอกสารพร้อมรับรอง? เอกสารใดบ้างที่ต้องรับรอง

การแปลเอกสารพร้อมรับรอง เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญในการจัดทำเอกสารต่าง ๆ เพื่อจัดส่งไปยังหน่วยงานภาครัฐ หรือตามที่ระเบียบแต่ละพื้นที่กำหนดไว้ เช่น เอกสารสำหรับการเดินเรื่องกับกรมการกงสุล สถานทูตต่าง ๆ ในไทย เอกสารขอวีซ่า หรือเอกสารเพื่อใช้ในการประมูลงานกับหน่วยงานภาครัฐ เป็นต้น ซึ่งแน่นอนว่า การจัดทำเอกสารมีความซับซ้อน และมีระเบียบชัดเจน จนอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการจัดทำได้ง่าย ๆ ในวันนี้ เราจึงจะมาแนะนำข้อดีของการเลือกใช้บริการรับแปลเอกสารพร้อมรับรอง

หนังสือรับรองความประพฤติทำไมการประกอบธุรกิจต้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ

หนังสือรับรองความประพฤติ หรือหนังสือรับรองประวัติอาชญากรรม คือหนังสือที่ออกจากหน่วยงานราชการเป็นเอกสารในการพิสูจน์ได้ว่าไม่มีประวัติอาชญากรรมหรือมีคดีอาญาใด ๆ ติดตัวและไม่มีภัยต่อความมั่นคง เพื่อยื่นต่อสถานทูตต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย หรือหน่วยงานอื่นในต่างประเทศ เพื่อใช้ในการดำเนินการเพื่อการจำเป็นบางประการ

หนังสือรับรองความประพฤติความสำคัญของหนังสือรับรองความประพฤติ

หนังสือรับรองประวัติอาชญากรรมเป็นเอกสารที่ออกโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกอบการพิสูจน์ตัวบุคคลว่า ไม่มีประวัติอาชญากรรม หรือมีคดีอาญาใดๆติดตัวและไม่มีภัยต่อความมั่นคง เพื่อยื่นยันต่อสถานทูตต่างประเทศ

ใบขับขี่สากลความแตกต่างของใบขับขี่สากลแต่ละประเภท

 การจะขับขี่รถยนต์ส่วนตัวในต่างประเทศได้นั้น จำเป็นต้องมี “ใบขับขี่สากล” ที่ถูกต้องตามกฎหมาย วันนี้เราได้นำเรื่องน่ารู้ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับใบขับขี่สากลมาฝากกัน ไม่ว่าจะเป็นประเภทของใบขับขี่สากล
การเตรียมเอกสาร และขั้นตอนการยื่นใบขับขี่สากลว่าเป็นอย่างไรบ้าง

 
ใบขับขี่สากลขั้นตอนการทำใบขับขี่สากลในประเทศไทย

 หลังจากสถานการณ์COVID-19 เริ่มคลี่คลายลง หลาย ๆ ประเทศเปิดรับนักท่องเที่ยวมากขึ้น แน่นอนว่าหลาย ๆ ท่านคงมีแพลนที่จะไปต่างประเทศอย่างแน่นอน การเดินทางในหลายๆประเทศนั้นก็มีให้เลือกมากมาย และสิ่งหนึ่งที่ทำให้เกิดความสะดวกสบายต่อทริปสูงสุดก็คือ รถยนต์ส่วนตัว หรือรถจักรยานยนต์ส่วนตัว แต่การจะไปขับขี่รถในต่างประเทศนั้น ก็จำเป็นที่จะต้องมี ใบขับขี่สากล

ทำไมต้องมีหนังสือรับรองประวัติอาชญากรรม

หนังสือรับรองประวัติอาชญากรรมเป็นเอกสารที่ออกโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกอบการพิสูจน์ตัวบุคคลว่า ไม่มีประวัติอาชญากรรม หรือมีคดีอาญาใดๆติดตัวและไม่มีภัยต่อความมั่นคง 

แปลเอกสารทำไมต้องแปลเอกสารที่ มาสเตอร์ พีซ ทรานสเลชั่น

 สำหรับยุคสมัยปัจจุบันที่เป็นยุคดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบ เราสามารถเลือกช่องทางติดต่อสื่อสารหรือทำธุรกรรมต่าง ๆ กับผู้คนทั่วโลกได้อย่างง่ายดาย

หน้า 1/1
1
[Go to top]