ReadyPlanet.com
dot
dot
bulletรับรองกงสุล/Legalization
bulletรับรองสถานทูต/Embassy
bulletรับรองทนาย/Lawyer
bulletรับทำใบขับขี่สากล
bulletรับทำ PAN CARD
dot
dot
bulletDownload หนังสือมอบอำนาจ
bulletCompany Profile
bulletJob Opportunity
bulletFAQ-แปลเอกสาร
bulletFAQ-ใบขับขี่สากล
dot
dot
bulletติดต่อสถานทูตประเทศต่างๆ
Company Profile

English VersionEnglish

ชื่อ
สถานที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล์
เว็บไซต์
Line ID

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาสเตอร์ พีซ ทรานสเลชั่น
93/58 หมู่ 4 อาคารโมเดอร์นกรุ๊ป ชั้น 5 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
0-2907-5533-6, 081-8024950
0-2907-5532
mpttranslator@gmail.com
https://www.masterpiecetranslation.com
@line2004

สโลแกน
มุ่งมั่นในคุณภาพและบริการ ส่งงานตรงเวลา 
มุ่งมั่นในคุณภาพและบริการ คือการให้บริการงาน
แปลที่มีคุณภาพ ถ่ายทอดความหมายได้อย่างถูกต้องตรงตามต้นฉบับ โดยพนักงานแปลที่มีประสบการณ์ และมีความถนัดในแต่ละด้านโดยเฉพาะ เช่น กฎหมาย วิศวกรรม การเงิน เป็นต้น นอกจากนั้น มาสเตอร์ พีซ ยังรับประกันผลงานทุกชิ้น เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าจะได้รับการบริการและงานแปลที่มีคุณภาพมากที่สุดและเกิดความพึงพอใจสูงสุด

ส่งงานตรงเวลา  มีความสำคัญไม่น้อยกว่าคุณภาพ
งานแปล ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของการเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจของลูกค้า มาสเตอร์ พีซ จึงตระหนักถึงความสำคัญในการส่งงานลูกค้าให้ตรงตามระยะเวลาที่ตกลงกัน เพราะการให้บริการที่ดีมีคุณภาพ และส่งงานตรงเวลา คือหัวใจธุรกิจการแปล

วัตถุประสงค์การจัดตั้ง
เพื่อให้บริการแปลเอกสาร
และรับรองเอกสารอย่างครบวงจร ใน 23 ภาษา คือ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเวียดนาม ภาษาอินโดนีเซีย ภาษากัมพูชา ภาษาพม่า ภาษาลาว ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาตุรกี ภาษาเยอรมัน ภาษาสวีเดน ภาษาสเปน ภาษาโปรตุเกส ภาษารัสเซีย ภาษาเกาหลี ภาษาดัตช์ ภาษามาเลเซีย ภาษาอิตาลี ภาษาอาหรับ ภาษาฮีบรู ภาษาโรมาเนีย ภาษาเช็ก

วิสัยทัศน์ (Vision)
เพื่อเป็นศูนย์การแปลชั้นนำทั้งในด้านคุณภาพและบริการ รวมถึงการเป็นผู้ให้บริการด้านการแปลและรับรองเอกสารอย่างครบวงจร

นโยบายด้านบุคคลากร
อบรมให้พนักงานมีจิตสำนึกในการให้บริการที่ดีกับลูกค้า มีทักษะและความสามารถในด้าน
การแปลอย่างมืออาชีพ การจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ทันสมัย สะอาด มีอุปกรณ์การทำงานที่ทันสมัย อาทิ ระบบ Lan, Computer, Internet ทุกโต๊ะ จัดสวัสดิการที่ดี ความมั่นคงและความก้าวหน้าในวิชาชีพตามความถนัดของแต่ละคน

วันก่อตั้ง
28 กรกฎาคม 2547

บุคลากร
การแปล (In-house Translator - Full time) 5 คน, อิสระ (Freelance) มากกว่า 10 คน
ประสานงานแปล (Translation Coordinator) 3 คน
บัญชี 1 คน 

ธุรการ 1 คน
ส่งเอกสาร 1 คน 
พนักงานด้าน
การแปลสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ

 
บริการ 
1. บริการด้าน
การแปลเอกสารทุกชนิด
2. บริการด้านการแปลและรับรองเอกสารโดยนักแปลที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงยุติธรรม
3. บริการด้านการ
รับรองเอกสารกับกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ (Consular Legalization Service) 
4. บริการด้านการ
รับรองเอกสาร
กับสถานทูตประเทศต่างๆ (Embassy Legalization Service) 
5. บริการด้านการรับรองเอกสาร + ลายมือชื่อจากทนายที่ขึ้นทะเบียนกับสภาทนายความ (Notarial Services Attorney)
6. บริการยื่นขอหมายเลข PAN (Permanent Account Number) หรือ PAN CARD สำหรับผู้ที่มีแหล่งรายได้จากประเทศอินเดีย
7. บริการจัดส่งล่ามหลายภาษา เช่น ล่ามอังกฤษ ล่ามญี่ปุ่น ล่ามจีน ล่ามเกาหลี ล่ามอิตาเลียน ล่ามรัสเซีย เป็นต้น
8. บริการรับทำใบขับขี่สากล (International Driving Permit)

9. บริการยื่นขอหนังสือรับรองประวัติอาชญากรรม (Police Clearance Certificate) จากสำนักงานตำรวจ
 
ภาษาที่ให้บริการแปล 

แปลภาษาอังกฤษ  ภาษาอังกฤษ [ English ] แปลภาษาเยอรมัน  ภาษาเยอรมัน [ German ] แปลภาษาสวีเดน  ภาษาสวีเดน [ Swedish ]
แปลภาษาอินโดนีเซีย  ภาษาอินโดนีเซีย [ Bahasa Indonesia ] แปลภาษาฝรั่งเศส  ภาษาฝรั่งเศส [ French ] แปลภาษาญี่ปุ่น  ภาษาญี่ปุ่น [ Japanese ]
แปลภาษาจีน  ภาษาจีน [ Chinese ] Myanmar_flag  ภาษาพม่า [ Burmese ] แปลภาษาเวียดนาม  ภาษาเวียดนาม [ Vietnamese ]
รับแปลภาษาเขมร ภาษาเขมร [ Khmer ] รับแปลภาษาลาว  ภาษาลาว [ Lao ]  แปลเอกสารภาษารัสเซีย ภาษารัสเซีย [ Russian ]
แปลภาษาโปรตุเกส ภาษาโปรตุเกส [ Portuguese ] แปลภาษาสเปน  ภาษาสเปน [ Spanish ]  ธงชาติตุรกี ภาษาตุรกี [ Turkish ]
Malaysian Flag ภาษามาเลเซีย [ Malaysian ] Dutch flag  ภาษาดัตช์ [ Dutch ] korean-flag ภาษาเกาหลี [ Korean ]
Italian flag ภาษาอิตาลี [ Italian ]   ภาษาอาหรับ [ Arabic ] รับแปลภาษาฮีบรู  ภาษาฮีบรู [ Hebrew ]
Romanian_flag ภาษาโรมาเนีย [ Romanian ] รับแปลภาษาเช็ก Czech translation ภาษาเช็ก [ Czech ]  

มาสเตอร์พีซทรานสเลชั่น

กลับสู่หน้าบริการชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด