ReadyPlanet.com
dot
dot
bulletรับรองกงสุล/Legalization
bulletรับรองสถานทูต/Embassy
bulletรับรองทนาย/Lawyer
bulletรับทำใบขับขี่สากล
bulletรับทำ PAN CARD
dot
dot
bulletDownload หนังสือมอบอำนาจ
bulletCompany Profile
bulletJob Opportunity
bulletFAQ-แปลเอกสาร
bulletFAQ-ใบขับขี่สากล
dot
dot
bulletติดต่อสถานทูตประเทศต่างๆ
รับแปลภาษาทุกชนิด (Translation service) พร้อมบริการรับรองคำแปลครบวงจร

รับแปลภาษาทุกชนิด+รับแปลเอกสาร 14 ภาษา

รับแปลภาษา/รับแปลเอกสารทุกชนิด พร้อมบริการรับรองเอกสารครบวงจร

มาสเตอร์ พีซ ทรานสเลชั่น ให้บริการรับแปลภาษาทุกชนิด กว่า 23 ภาษาหลักๆทั่วโลก ได้แก่ รับแปลภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาญี่ปุ่น รับแปลภาษาจีน รับแปลภาษาเวียดนาม รับแปลภาษาอินโดนีเซีย รับแปลภาษาลาว รับแปลภาษาพม่า ภาษากัมพูชา (ภาษาเขมร) ภาษาเกาหลี รับแปลภาษาฝรั่งเศส ภาษาสวีเดน ภาษาตุรกี ภาษาสเปน ภาษาโปรตุเกส ภาษารัสเซีย ภาษาดัตช์ ภาษาโรมาเนีย ภาษาอิตาลี ภาษาอาหรับ ภาษาฮีบรู และรับแปลภาษาเยอรมัน พร้อมให้บริการรับรองเอกสารครบวงจร 

เรามีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการรับแปลภาษาทุกชนิดในหลากหลายด้านดังนี้ 

  1. รับแปลภาษาทางด้านกฎหมาย เช่น คำฟ้อง คำสั่งศาล หมายศาล อนุญาโตตุลาการ คำให้การเป็นพยาน พระราชบัญญัติต่างๆ กฎกระทรวงต่างๆ (Ministerial Regulation) ประกาศของหน่วยงานต่างๆ สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่า สัญญาเช่าซื้อ สัญญาแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย ฯลฯ

  2. รับแปลภาษาทางด้านเทคนิค เช่น โบรชัวร์สินค้า เอกสารข้อมูลจำเพาะของสินค้า หนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย รวมถึงเอกสารต่างๆที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์การประกวดราคา 

  3. รับแปลภาษาทางด้านวิชาการ เช่น บทคัดย่อ เอกสารการค้นคว้า วิจัย เอกสารทางด้านสิทธิบัตรต่างๆ 

  4. รับแปลภาษาทางด้านธุรกิจการค้าทั่วๆไป เช่น ข้อมูลบริษัท หนังสือโต้ตอบทางธุรกิจต่างๆ รายงานการประชุม งบการเงิน รายงานประจำปี หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท เป็นต้น

  5. รับแปลภาษาสำหรับเอกสารราชการส่วนบุคคลต่างๆ เช่น บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล ใบเกิด (สูติบัตร) ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า หนังสือรับรองโสด หนังสือรับรองการเกิด หนังสือรับรองบุตร หนังสือให้ความยินยอมบุตรเดินทางไปต่างประเทศ เอกสารหลักฐานทางทหาร เช่น สด.8 สด.9 สด. 10 และเอกสารทางการศึกษาต่างๆ เช่น ใบแสดงผลการเรียน ทรานสคริปต์ หนังสือรับรองจบการศึกษา หนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา ปริญญาบัตร 

บริการรับแปลภาษาของมาสเตอร์ พีซ ทรานสเลชั่น ดำเนินการโดยนักแปลมืออาชีพที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทั้งนักแปลประจำสำนักงานและนักแปลอิสระ งานทุกชิ้นก่อนส่งมอบให้ลูกค้าจะได้รับการตรวจทาน/ตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักงาน เพื่อให้งานแปลทุกชิ้นมีความถูกต้องและสมบูรณ์มากที่สุด

นอกจากบริการแปลภาษาแล้ว เรายังมีบริการเดินเรื่องรับรองเอกสารกับหน่วยงานราชการต่างๆ เพื่อให้สามารถนำเอกสารไปใช้อ้างอิงในต่างประเทศ หรือนำเอกสารจากต่างประเทศมาใช้ในไทย หน่วยงานที่ให้บริการรับรองเอกสาร เช่น กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนแจ้งวัฒนะ และสถานทูตประเทศต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น สถานทูตอังกฤษ สถานทูตไต้หวัน สถานทูตเนเธอร์แลนด์ สถานทูตจีน สถานทูตอียิปต์ สถานทูตเวียดนาม สถานทูตอินเดีย สถานทูตเยอรมัน สถานทูตออสเตรเลีย สถานทูตฝรั่งเศส สถานทูตเดนมาร์ก สถานทูตเบลเยียม สถานทูตฟินแลนด์ สถานทูตเช็ก สถานทูตเกาหลี เป็นต้น 

ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการแปลภาษาได้ที่ 02-9075533 มือถือ 081-8024950  LINE ID:  @line2004 หรือส่งเอกสารมาเพื่อประเมินราคาทางอีเมล์ได้ที่ translation@mptbangkok.com

 

  คลิกเพื่อเพิ่มศูนย์แปลเอกสารมาสเตอร์ พีซ เป็นเพื่อน คลิกเพื่อโทรหาเรา  

ศูนย์แปลภาษา-ศูนย์แปลเอกสารชั้นนำ มาสเตอร์ พีซ ทรานสเลชั่น

 

กลับสู่หน้าหลัก | วิธีใช้บริการ | วิธีชำระค่าบริการ | ติดต่อสำนักงานชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
รับแปลเอกสารและรับแปลภาษาทุกชนิด